Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chuyên Hóa chuyên Sư phạm 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tuong Hong Nhung
Ngày gửi: 16h:12' 11-07-2020
Dung lượng: 40.4 KB
Số lượt tải: 328
Số lượt thích: 0 người
://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-vao-lop-10-chuyen-hoa-thpt-chuyen-su-pham-hn-2019-c29a45311.
ĐỀ CHUYÊN SƯ PHẠM 2019
Câu 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện(nếu có) biết rằng mỗi chữ cái là một chất vô cơ khác nhau:
(1) A+ H2SO4( B+ C↑ + D (2) B+ BaCl2( F↓ + G
(3) G+ H ( A↓ + NaCl (4) NaCl + D ( I+ K↑+ L↑
(5) I+ C( D+ H (6) G ( Mg+ L↑
2/ Cho 7,2 gam hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí Y. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào 450 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 15,76 gam kết tủa trắng. Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp X?
Câu 2. 1/ Cho sơ đồ chuyển hóa:
A1 CH4 A2 A3 PVC
C7H12O4
B1 B2 B3
Xác định các chất ứng với các chữ cái, biết rằng A1, A2, A3, B1, B2, B3 là các chất hữu cơ khác nhau. Được dùng thêm các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết khác. Viết các PT phản ứng và ghi rõ điều kiện ( nếu có).
2/ Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđro cacbon X ( là chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa, phần dung dịch có khối lượng giảm 19,912 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Xác định công thức phân tử của X.
Câu 3.
1. Cho hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch B chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch C và chất rắn D chứa 2 kim loại. Giải thích kết quả thí nghiệm và viết các phương trình phản ứng?
2. Cho 9,2 gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2 sau phản ứng thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 6,384 lít khí SO2(đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thành phần % về khối lượng của Mg và Fe trong hỗn hợp X.
Câu 4.
1. Một chất hữu cơ A mạch hở, không nhánh, chỉ chứa 3 nguyên tố, chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O. Trong phân tử của A chứa các nhóm chức có nguyên tử H linh động đã học (-OH, -COOH). Khi cho A tác dụng với Na dư thì thu được thể tích H2 đúng bằng thể tích hơi của A đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.
a. Tìm số nhóm chức chứa trong phân tử A và viết công thức dạng tổng quát của nó.
b. Cho biết phân tử khối của A là 90đvC, hãy tìm công thức cấu tạo của A.
2. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một rượu đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam nước. Thực hiện phản ứng este hóa 21,7 gam X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Xác định giá trị của m?
Câu 5.
1. Dung dịch A chứa đồng thời 2 bazơ NaOH và Ba(OH)2.
a. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch A tới dư. Nêu hiện tượng và viết các PTHH.
b. Hấp thụ hết 7,392 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thu được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.
2. Hòa tan hoàn toàn 15,61 gam hỗn hợp X gồm K, Ba, K2O vào nước thu được 2,016 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Y, khi thể tích khí CO2 là V lít (đktc) thì kết tủa đến cực đại và khi thể tích khí CO2 là V+ 4,48 lít (đktc) thì kết tủa bắt đầu bị hòa tan. Tính
 
Gửi ý kiến