Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chuyên hóa đại học KHTN 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Mai Hoa
Ngày gửi: 21h:15' 27-05-2019
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người


ĐẠI HỌC QUỐCGIA HÀ NÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT KHTN NAM 2019

MÔN: HÓA HỌC
(Thời gian lamg bài: 150 phút- không kể thời gian giao đề)

Câu I: a/ Cho dòng khí oxi đi qua ống đựng 18,2 gam bột kim loại R đốt nóng thu được 23,4 gam hỗn hợp A gồm R, RO và R2O3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng một lượng vừa đủ H2SO4 đặc nóng, thu được d.d B và 4,48 lít khí SO2 (đktc). Cô cạn d.d B rồi làm lạnh thu được 112,77 gam muối D kết tinh với H = 90%. Xác định kim loại R và công thức muối D.
b/ Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam hợp chất hữu cơ A1 có khối lượng mol là 74 g/mol, cần dùng vừa đủ 448ml khí O2 (đktc), sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O. Xác định CTPT của A1. Dùng CTCT 2 chất tương ứng với CTPT của A1 để viết PT phản ứng với d.d NaOH
Câu II: Hòa tan hoàn toàn 49,4 gam kim loại M vào 1 lít d.d HNO3 2M thu được d.d B và 3,6736 lít khí A (đktc) gồm N2O và N2, có tỉ khối so với H2 là 17,122. Mặt khác hòa tan cẩn thận 69,712 gam hỗn hợp D (gồm 2 kim loại kiềm X, Y ở 2 chu kỳ liên tiếp của bảng HTTH) vào cốc đựng 2 lít d.d HCl. Sau thí nghiệm thu được 29,2096 lít khí H2 (đktc) và d.d E. Cho từ từ toàn bộ d.d E và d.d B thu đựoc 54,846 gam kết tủa G (không có khí thoát ra). Xác định các kim loại M, X, Y và nồng độ mol của d.d HCl đã dùng.
Câu III: Hợp chất A và B đều thuộc loại no, mạch hở. A chỉ có một loại chức, B có CTPT trùng với CT đơn giản nhất. Khi cho mỗi chất A, B vào một bình kín riêng rẽ, chân không rồi nung nóng tới nhiệt độ cao thì mỗi chất đều bị phân hủy hết. Trong mỗi bình sau phản ứng chỉ có CO và H2. Phần trăm khối lượng của hidro trong mỗi chất A, B đều bằng 4,545%. Khi đun nóng A tới nhiệt độ thích hợp thì A biến thành C. Trong đó MA = 2MC (MA, MC là khối lượng mol tương ứng của A và C)
Xác định CT đơn giản nhất của A và B.
Dùng CTCT của 3 chất đồng phân của B để viết phương trình phản ứng với NaOH
Biết rằng A và C đều có phản ứng với NaHCO3 tạo ra CO2. Xác định CTPT của A. Viết CTCT của A và viết phương trình hóa học chuyển A thành C.
Câu IV: Hỗn hợp X gồm Zn, Na, Na2O, BaO (trong đó Oxi chiếm 10,19% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư thu được d.d Y và 448 ml khí H2 (đktc). Cho từ từ đễn hết 20 ml d.d chứa H2SO4 3M và HCl 0,5M vào d.d Y, thu được 9,815 gam hỗn hợp kết tủa và d.d Z chỉ chứa 3,52 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunphat trung hòa. Xác định giá trị của m và thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp X
Câu V: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon đồng đẳng kết tiếp thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 11: 15
Xác định CTPT và thành phần phần trăm số mol mỗi hidrocacbon có trong hỗn hợp X
Cho X vào một bình kín có xúc tác thích hợp, đun nóng bình để xảy ra phản ứng mỗi phân tử hidrocacbon tách ra 1 phân tử H2 với hiệu suất như nhau. Sau phản ứng, chất trong bình (hỗn hợp Z) đều có mạch hở và có tỉ khối với H2 là 13,5
- Xác định H phản ứng tách Hidro
- Cho toàn bộ Z lội chậm qua bình chứa H2SO4 loãng dư để phản ứng hidrat xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp D gồm các ancol. Lấy ½ D cho tác dụng hết với Na dư, thu được 672 ml khí H2 (đktc)
Lấy ½ D cho phản ứng hết với CuO dư nung nóng. Sản phẩm chỉ có Cu, hơi nước và hỗn hợp E gồm andehit và xeton. Toàn bộ lượng E phản ứng với lượng dư d.d AgNO3/NH3 thu được 4,212 gam Ag. Xác định thành phần % khối lượng mỗi ancol trong D.
(Cho nguyên tử khối: H= 1; Li= 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =
 
Gửi ý kiến