Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi cuối học kì II- Các môn lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lý
Ngày gửi: 10h:46' 01-05-2014
Dung lượng: 178.5 KB
Số lượt tải: 5127
Số lượt thích: 3 người (Lương trí cường, nguyễn thị hoài, Liên Thơ)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2013 - 2014

Môn: Toán
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: .................................................................................. Lớp 5…..
Trường Tiểu học …………………… (Điểm trường :......................................)

Điểm
Người chấm bài
Lời nhận xét của thầy cô giáo


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
A. 6,0 B. 0,06 C. 6,1 D. 0,6
Câu 2: Đơn vị đo diện tích 3m25dm2 đổi ra dm2 được:
A. 34dm2 B. 350dm2 C. 305dm2 D. 35dm2
Câu 3: Một hình thang có đáy bé là 5cm, đáy lớn 8cm, chiều cao 6 cm. Vậy diện tích hình thang là bao nhiêu ?
A. 39cm2 B. 49cm2 C. 29cm2 D. 88cm2
Câu 4: Một trường học có 560 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 48% tổng số. Tìm số học sinh nữ ?
A. 260 học sinh B. 320 học sinh
C. 252 học sinh D. 225 học sinh
II/ TỰ LUẬN : (6 ĐIỂM)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
A. 245,90 + 13, 26 B. 482,7 - 104,8 C. 22,6 x 4,52 D. 507,6 : 15
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 2: Tìm giá trị x trong phép tính sau (1 điểm)
a. 35 x x = 210 b. x : 15 = 264 - 258
.............................................................. ......................................................
.............................................................. ......................................................
.............................................................. ......................................................
.............................................................. ......................................................
.............................................................. ......................................................
Câu 3: Một tam giác có cạnh đáy 15cm chiều cao bằng  cạnh đáy. Tính diện tích hình tam giác (1 điểm)
Bài giải
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 4: Một ô tô khởi hành từ A đi về B với vận tốc 105 km/giờ, cùng lúc một xe máy cũng đi từ B về A với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai xe sẽ gặp nhau. Biết rằng quãng đường từ A đến B dài 300 km. (1 điểm)
Bài giải
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 5: (1 điểm)
Hãy viết dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm và tính để phép tính sau có kết quả là 55 ?
5 … 5 … 5 … 5 … 5 = …………………………………………
= …………………………………………
Tìm số có hai chữ số biết tổng của hai chữ số bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với hàng chục bằng 4.
Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---Hết---
Đáp án và cách ghi điểm
Môn: Toán

I/ Trắc nghiệm : (4 điểm) Mỗi câu đúng ghi 1 điểm
1 - D 2 - C 3 - A 4 - C
II/ Tự luận : (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm
a.  b. 
259,16 377,9

c. 22,6 d/ 507,6 1,5
4,52 057 338,4
452 126
1130 060
904 00
102,152

Câu 2: Tìm giá trị x trong phép tính sau : (1 điểm)
Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm
a/ 35 x x = 210 b/ x : 15 = 264 - 258
x = 210 : 35 x : 15 = 6
x = 6 x = 15 x 6
x = 90
Câu 3: (1 điểm) Bài giải
Chiều cao hình tam giác là : (0,25 điểm)
15 : 3 x 2 = 10 (cm) (0,25 điểm)
Diện tích hình tam giác là :
10 x 15 : 2 = 75 (cm2) (0,25 điểm)
Đáp số : 75cm2 (0,
 
Gửi ý kiến