Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI CUỐI NĂM -2019.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Nga
Ngày gửi: 14h:50' 18-04-2019
Dung lượng: 136.5 KB
Số lượt tải: 3473
Số lượt thích: 2 người (Phạm Thị Nga, Tuyết mai Phương)
Trường tiểu học Phú Sơn
Lớp: Một
Họ tên:………………………………………

 Thứ năm ngày tháng năm 2019
Kiểm tra
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút


Ðiểm
…………………
…………………..

Nhận xét
……………………………..
………………………………

Chữ kí giám thị:
Chữ kí giám khảo:
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

49

51
52

54

56
80
81


84

86Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1 điểm)
Số liền sau của 85 là:
A. 86
B. 87
C. 68
D. 58


Số liền trước của 50 là:
A. 51
B. 49
C. 52
D. 50


Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:(1 điểm)
a) Một tuần lễ em đi học ……ngày

b) Đồng hồ chỉ ...... giờ:


Bài 4: Tính (1 điểm)
40 + 30 = ........... 60 – 40 - 10 = ..........
35 + 23 = ............ 84 cm - 23 cm = ............


Bài 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
34 + 22
….........,,,,.
……….......
……….......
57 – 1625 + 32

………….

44 – 11

Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông (1 điểm)
Điểm A ở trong hình vuông
.B
Điểm C ở trong hình vuông
.C
Điểm D ở ngoài hình vuông

Điểm I ở trong hình vuông

Bài 7: Điền số tròn chục thích hợp vào ô trống: (1 điểm)
70 < < 90 50 – 10 > > 20
Bài 8: Lan cắt được 13 bông hoa. Hà cắt được 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa ? (1 điểm)
Bài giải
..…………………………………………………......................
...…………………………………………………....................
……………………………………………………..................
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm: (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10: Vừa gà vừa thỏ có 45 con, trong đó có 22 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Bài giải
..…………………………………………………..........................
...…………………………………………………........................
…………………………………………………….....................
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra Môn Toán - Lớp 11

CHỦ ĐỀ
Số câu/ câu số
Mức 1 
Mức 2 
Mức 3 
Mức 4 
Tổng


SỐ HỌC 
 

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Số câu
2


2
2
1

1
4
2


Câu số
1,24,5
6,7
8

10
Số điểm
2


2
2
1

1
6
2

ĐẠI LƯỢNG- ĐO DẠI LƯỢNG
Số câu
11
2Câu số
3


9

Số điểm
1


1

2YẾU TỐ
HÌNH HỌC
 
Số câu
1
1Câu số
4
Số điểm
1
1


CỘNG
Số câu
33
2
1

1
5
5


Số điểm

3


3
2
1

1
5
5


Sáng nay, mẹ bán cho bác tư 2 chục bó rau. Mẹ còn lại 30 bó rau. Hỏi trước khi chưa bán mẹ có bao nhiêu bó rau ? (1 điểm)

 PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ SƠN

HƯỚNG DẪN ĐÁNH CHẤM ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN TOÁN- LỚP 11
Năm học: 2016 - 2017Bài 1: (1 điểm) Viết đúng 4 số theo thứ tự: 1 điểm; Viết đúng 2 số theo thứ tự: 0,5 điểm
Bài 2: (1 điểm) Ý D
Bài 3: (1 điểm) Một tuần lễ có 7 ngày
Bài 4: (1 điểm) Đặt tính rồi tính đúng 4 bài: 1 điểm; Đặt tính rồi tính đúng
 
Gửi ý kiến