Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi +ĐA+ Ma trận tin 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Cương
Ngày gửi: 21h:04' 15-12-2015
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 478
Số lượt thích: 1 người (Phạm Cương)
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN 4


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2015 – 2016
Môn:Tin lớp 12
Thời gian làm bài:45 phút
(Không kể thời gian phát đề cho thí sinh)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1:Muốn cập nhật dữ liệu thì phải mở bảng ở chế độ:
A. Design View B. Datasheet View C. Form View D. Data View
Câu 2:Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường nhập số điện thoại nên chọn loại nào:
A. Date/Time B.Text C. Autonumber D. Number
Câu 3:Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chốn thờm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert ( ......
A. Rows B. Record C. New Rows D. New Record
Câu 4:Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc bảng vào đĩa, ta thực hiện :
A. View – Save B. File – Save C. Format – Save D.Tools – Save
Câu 5:Trong Access, có mấy chế độ làm việc với các đối tượng ?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 6:Trong Access, muốn làm việc với đối tượng biểu mẫu, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn nhóm:
A. Tables B. Forms C. Reports D.Queries
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu 1:(4đ)
Giả sử CSDL trong 1 kỳ thi THPT Quốc gia có các bảng và gồm các trường sau:
DANH_SACH : (STT, SBD, Ho_ten, NgSinh, GTinh, Lop, TBM, HL, HK);
DIEM_THI : (SBD, Toan, Ly, Hoa, Van, Tieng Anh, Tin);
Em hãy : a: Chọn kiểu dữ liệu hợp lý cho từng trường trong các bảng?Chọn khóa chính cho mỗi bảng,
b: Cho biết cách tạo liên kết giữa bảng trong CSDL trên.
c: Tạo mẫu hỏi gồm các thông tin: SBD, Ho_ten, Toan, Ly, Hoa, Van, Tieng Anh, Tin, Tong_diem với tổng điểm tính theo công thức Tong_diem:=Toan+Ly+Hoa+Van+Tieng_anh+Tin;
d:Hãy tạo biểu mẫu để nhập DL cho bảng DANH_SACH.
Câu2:(2đ)
Hãy nêu các tính chất thường dùng của trường?
Câu 3:(1đ).
Hãy nêu những ứng dụng tin học trong đời sống và xã hội mà em biết?

-----HẾT-----
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh………………………………….., SBD……………… lớp……………….
Đáp án

1
2
3
4
5
6

B

D
D
B
D
B


Câu 1:(4đ)
A/ Chỉ định kiểu DL, Khóa chính (1đ).
DANH_SACH DIEM_THI
Tên trường
Kiểu DL
Khóa chính

 STT
Autonumber
STT

SBD
Text


Ho_ten
Text


Ngay _sinh
Date/Time


GTinh
Text


Lop
Text


TBM
Number


HL
Text


HK
Text


Tên trường
Kiểu DL
Khóa chính

SBD
Text
SBD

Toan
Number


Ly
Number


Hoa
Number


Van
Number


Tien_Anh
Number


Tin
NumberB/ Tạo liên kết(1đ).
DANH_SACH : (STT, SBD, Ho_ten, NgSinh, GTinh, Lop, TBM, HL, HK);
DIEM_THI : (SBD, Toan, Ly, Hoa, Van, Tieng Anh, Tin);
Bảng DANH_SACH và bảng DIEM_THI đều có trường SBD ta dùng trường này để tạo liên kết.
C/ Tạo mẫu hỏi theo yêu cầu(1đ).
B1: DL nguồn: Bảng DANH_SACH và bảng DIEM_THI .
B2: Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi: SBD, Ho_ten, Toan, Ly, Hoa, Van, Tieng Anh, Tin, Tong_diem.
B3: ĐK đưa vào mẫu hỏi: Không có.
B4: Chọn trường dùng để sắp xếp: Dùng trường Ho_ten để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
B5: Trương tính toán đưa vào mẫu hỏi: Tong_diem:=Toan+Ly+Hoa+Van+Tieng_anh+Tin;
D/ Tạo biểu mẫu
 
Gửi ý kiến