Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN CHI TIẾT THI THỬ LẦN 2 YÊN BÁI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Phạm Minh Anh
Ngày gửi: 21h:59' 22-04-2016
Dung lượng: 478.5 KB
Số lượt tải: 832
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thi Kim Mai)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH YÊN BÁI

(Đề thi có 05 trang)
KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016
Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài 90 phút; không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh:.............................................................................
Số báo danh:..................................................................................Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg; số A-vô-ga-đrô NA = 6,023.1023mol-1; 1u = 931,5 .
Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình  và . Vận tốc của chất điểm khi t = 8s là
A. 20π cm/s B. 40π cm/s C. cm/s D. 20cm/s
HD: x = 2 + 2
Câu 2: Trong nguyên tử Hidro, xét các mức năng lượng từ K đến P, có bao nhiêu khả năng kích thích electron tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 3: Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.
D. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.
Câu 4: Một chất điểm có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình  Động năng cực đại của chất điểm bằng
A. 3,2J B. 0,32J C. 3200J D. 0,32mJ

Câu 5: Ứng dụng của tia hồng ngoại
A. Dùng để sấy, sưởi B. Dùng để diệt khuẩn
C. Kiểm tra khuyết tật của sản phẩm D. Chữa bệnh còi xương
Câu 6: Ánh sáng nào có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,2 μm?
A. Ánh sáng đơn sắc tím
B. Ánh sáng mà các photon có năng lượng 6,5eV
C. Ánh sáng có tần số f = 1015 Hz
D. Ánh sáng mà các photon có năng lượng 9,910-19 J
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm có cảm kháng 14 Ω, điện trở thuần 8 Ω, tụ điện có dung kháng 6 Ω, biết điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 200 V. Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là
A.  B.  C. 100 V D. 250 V

Câu 8: Một mạch dao động LC đang hoạt động, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,45 mH và tụ điện có điện dung C = 2µF. Chu kì của mạch dao động là
A. 6π.10-5 s B. 6.10-5 s C. 3π.10-5 s D. 3.10-5 s

Câu 9: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây
A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng trung D. Sóng ngắn
 -> sóng ngắn
Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về những đặc trưng sinh lí của sóng âm
A. Âm sắc của âm phụ thuộc vào các đặc trưng vật lí của âm như biên độ, tần số và các thành phần cấu tạo của âm.
B. Độ to của âm tỉ lệ thuận với mức cường độ âm
C. Độ cao của âm tăng khi tần số dao động của nguồn âm tăng
D. Trong cùng một môi trường cường độ âm càng lớn thì sóng âm truyền được đi càng xa
Câu 11: Gọi nc, nl, nL, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ?
A. nc > nL > nl > nv. B. nc < nL < nl < nv. C. nc < nl < nL < nv. D. nc > nl > nL > nv.
Câu 12: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí:
A. DCV. B. ACV. C. ACA D. DCA.
Câu 13: Cho năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân α, U234, Th230
 
Gửi ý kiến