Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi + đáp án Tin học 7 HK2 (2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:00' 08-09-2012
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 1672
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:……………………………………...
ĐỀ KIỂM TRA HKII (2011 - 2012)

Lớp :……………………….......................
MÔN: TIN HỌC 7


I. Trắc nghiệm (5đ): Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Để tô màu chữ cho trang tính em sử dụng nút lệnh:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút 
Câu 2: Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút 
Câu 3: Để tăng chữ số thập phân, ta sử dụng nút lệnh:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút 
Câu 4: Để điều ngắt trang, ta sử dụng lệnh nào:
A. Page Break Preview B. Print C. Print Preview D. Margin
Câu 5: Để thiết đặt lề Trên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:
A. Left B. Top C. Bottom D. Right
Câu 6: Để chọn hướng giấy in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang:
A. Margins B. Header C. Sheet D. Page
Câu 7: Nút dùng để:
A. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần C. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần
C. Tăng chữ số thập phân D. Giảm chữ số thập phân
Câu 8: Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất, ta nháy nút:
A. Left B. Bottom C. Top D. Right
Câu 9: Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính, ta sử dụng nút lệnh:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút 
Câu 10: Để xóa biểu đồ, ta sử dụng nút lênh:
A. Cut B. Open C. Copy D. Delete
II. Tự luận (5đ):
1) Nêu các bước định dạng phông chữ và kiểu chữ (1đ)
2) Thế nào là lọc dữ liệu. Nêu các bước lọc dữ liệu(2đ)

3) Cho bảng tính sau:

a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)
b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)
Bài làm:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Họ và tên:……………………………………...
ĐỀ KIỂM TRA HKII (2011 - 2012)

Lớp :……………………….......................
MÔN: TIN HỌC 7


I. Trắc nghiệm (5đ): Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Để chọn hướng giấy in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang:
A. Page B. Header C. Sheet D. Margins
Câu 2: Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính, ta sử dụng nút lệnh:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút 
Câu 3: Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:
A. Nút B. Nút C. Nút D. Nút 
Câu 4: Nút dùng để:
A. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần C. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
C. Tăng chữ số thập phân D. Giảm chữ số thập phân
Câu 5: Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất, ta nháy nút:
A. Left B. Top C. Bottom D. Right
Câu 6: Để điều ngắt trang, ta sử dụng lệnh nào:
A. Print Preview B. Print C. Page Break Preview D. Margin
Câu 7: Để thiết đặt lề Trên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:
A. Left B. Bottom C. Top D. Right
Câu 8: Để tô màu chữ cho trang tính em sử dụng nút lệnh:
A. Nút 
No_avatar

fjandlsslv lavbva vdfavl vvirrr vcnvfihwi rigqnafvbl

No_avatar

dfwr roqbv vavabv VBVHFA fipa vvbvjipariuqa aofvpfb valvr vvbae;ri rarafrf;rr arhfambfdfruiefriefrvf rvrvpfqvevov rhfrfrffr fregqv

No_avatar

1556 545  4 5  4321 87 165798 7 21

 345x4ss 56s 2s343354xc6sdcc13 1  4d65 d4z3cdsc2ds156ac45 1 5 a5 d4

No_avatar

Đề sai rồi kìa

 

 
Gửi ý kiến