Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi đề xuất

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Hồng Thái
Ngày gửi: 14h:13' 30-11-2015
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI_Môn: HÓA HỌC 9
Năm học: 2015 - 2016
Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Các hợp chất vô cơ
Nhận biết các hợp chất vô cơ
Viết phương trình hóa học cho dãy chuyển hóa2 câu - 2.5 điểm - 25%
1 câu - 2 điểm
1 câu -2 điểmKim loại
Nêu tính chất hóa học của kim loại và viết PTHH minh họa
Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học2 câu - 2.5 điểm - 25%
1 câu – 2 điểm
1 câu - 1điểmTính toán


Áp dụng tính thể tích, số mol và nồng độ mol kết hợp với PTHH

1 câu –
3 điểm


Tổng số:
9 câu - 10 điểm - 100%
2 câu - 4 điểm - 40%
2 câu - 3 điểm - 30%
1 câu - 3 điểm - 30%


TRƯỜNG THCS CHI LĂNG
TỔ HÓA – SINH – THỂ DỤC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học: 2015 - 2016
Môn: HÓA HỌC - LỚP 9
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1. (2 điểm)
Nêu tính chất hóa học của kim loại . Mỗi tính chất viết một phương trình hóa học minh họa.
Câu 2. (2 điểm)
Chỉ thêm quỷ tím hãy nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2
Câu 3. (2 điểm)
Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
S  SO2  SO3  H2SO4  BaSO4
Câu 4. (1điểm)
Nêu hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4.
Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
Cho Na(r) vào cốc nước có pha phenolphtalein.
Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.
Câu 5. (3 điểm)
Trung hòa dd KOH 2M bằng 250ml HCl 1,5M.
Tính thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng.
Tính nồng độ mol của dd muối thu được sau phản ứng.
Nếu thay dd KOH bằng dd NaOH 10% thì cần phải lấy bao nhiêu gam dd NaOH để trung hòa hết lượng axit trên.

—HẾT—
Đề thi có 1 trang .
Giám thị không giải thích gì thêm .

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HKI_Môn: HÓA HỌC 9
Năm học: 2015 – 2016

Nội dung
Điểm

Câu 1. (2 điểm)


Vd: (1) 3Fe + 2O2 ( Fe3O4
2Na + Cl2 ( 2NaCl
(2) 2Al + 3H2SO4loãng ( Al2(SO4)3 +3H2(
(3) Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu
Nêu được mỗi tính chất, viết đúng mỗi PTHH được 0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


Câu 2. (2 điểm)
-Trích các chất làm mẫu thử.
-Cho quỳ tím vào các mẫu thử.
-Nếu quỳ tím hóa đỏ là HCl hoặc H2SO4.
-Nếu quỳ tím hóa xanh là NaOH, không màu là BaCl2.
-Cho BaCl2 vừa tìm được vào hai mẫu thử HCl và H2SO4.
-Nếu mẫu nào có xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4 còn lại là HCl.
BaCl2 + H2SO4  BaSO4( + 2HCl.

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm

Câu 3. (2 điểm)
(1) S + O2  SO2
(2) 2SO2 + O2 ( 2SO3
(3) SO3 + H2O ( H2SO4
(4) BaCl2 + H2SO4  BaSO4( + 2HCl.
Viết đúng mỗi phương trình hóa học được 0,5 điểm, thiếu cân bằng hoặc thiếu điều kiện của phản ứng bị trừ 0,25 điểm/phương trình
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểmCâu 4. (1 điểm)
Có xuất hiện kết tủa trắng BaSO4. BaCl2 + H2SO4 
 
Gửi ý kiến