Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

dề thi ghk I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hong Ngoc
Ngày gửi: 21h:01' 24-10-2013
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: TOÁN

THỚI GIAN: 45 PHÚT


Điểm

Lời phê


I/ Trắc nghiệm (3điểm)

Câu1: Cho A={1;2;3;m}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống
a/ m A b/ 2 A A c/ {1;3} A d/ b A
Câu2: Chọn đáp án đúng
B={x N/2 < x < 6} gồm có các phần tử
A.2;3;4;5;6. B.2;3;4;5. C.3;4;5;6. D.3;4;5.
Câu3: Chọn đáp án đúng
Tập hợp B={24;25;…….;78;79} có số phần tử là:
A.27 B.56 C.28 D.55
Câu4: Chọn đáp án đúng
Giá trị của luỹ thừa 43 là:
A.12 B.7 C.64 D.81
Câu5: Chọn đáp án đúng
Kết quả 36.32 là:
A.38 B.312 C.33 D. 34
Câu6: Chọn đáp án đúng
Số tự nhiên x mà 2x:22=28 là
A.10 B.4 C.6 D.210
II/Tự luận(7 điểm)

Bài 1: (1điểm)
a/Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ lớn hơn 8 và nhỏ hơn 19 bằng hai cách. Cho biết tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… b/Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 7 và không lớn hơn 15 bằng 2 cách và cho biết tập hợp M có bao nhiêu phần tử?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 2: Thực hiện phép tính (2điểm)
a 2.52 + 3: 710 – 54: 33 b 35. 159 – 35. 49 – 10 .35
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
b 35. 159 – 35. 49 – 10 .35 d 375 : {32 – [ 4 + (5. 32 – 42)]} – 14
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................
……………………………………………………………………………….
e/ 7. 22 + 45: 32 - 14250 h/ 128. 19 + 128. 41 + 128 . 40
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i 70 – { 15 + 4.[6+ ( 7 – 5)2]} d {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Tìm x biết (1điểm)
a 75: ( x – 18 ) = 52 b (27.x + 6 ) : 3 – 11 = 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c ( 15 – 6x ). 35 = 36 d 6.x – 5 = 19
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) 580 : ( x – 24 ) = 329 – 150 . 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 4 Tìm số tự nhiên x sao cho (1điểm)

a/ và 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


b/ Ư(20) và x > 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 5/ Tổng(hiệu) sau có chia hết cho 6 không? (1điểm)
a/15.23.16+42.24.19 b/ 18.15.17-19.23.29
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c/12.13.14- 42.43.44 d/24.25.26+13.15.19
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 6/Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp sổ? (1điểm)
a/5.7.9+11.13.15
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


b/12.13.14- 32.33.35
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c/1246+1454
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


d/1290-1005
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đinh Thị Thu Thủy
 
Gửi ý kiến