Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI GIAI TOAN TREN MAY TINH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Đình Tám B
Ngày gửi: 21h:30' 24-05-2008
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 2049
Số lượt thích: 0 người


Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp : ..................
Họ Và Tên : ..................

Kiểm Tra Đề Số 1
Điểm :


Môn : Máy Tính Bỏ Túi CASIO
LỚP 9


ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
Thời Gian : 150 Phút
1/ Biết dãy số {an } xác định như sau :
a1 = 1 ; a2 = 2 ;an+2 = 3 an+1 + 2 an
Với mọi n nguyên dương .
Tính a15

2/ Cho S1 = 81 ; S2 = S1 + 225
S3 = S1 + S2 + 625 ; S4 = S1 + S2 + S3 + 1521
S5 = S1 + S2 + S3 + S`4 + 3249 ; . . . .
Tính : S8 S9 S103/ Cho P( x ) = x3 + ax2 + bx + c .
Q( x ) = x4 - 10x3 + 40x2 - 125x - P( -9) .
a/ Tính a , b , c , và P biết :
P ; P ; P
b/ Với a,b,c tìm được ở trên , tìm thương và số dư của phép chia đa thức Q(x) cho x-11
4/ a/ Tìm bình phương số : A=():(1+)


b/ Tính giá trị của biểu thức :
B=

5/ Cho x1000 + y1000 = 6,912
x2000 + y2000 = 33,76244
Tính x3000 + y3000

6/ Cho tam giác ABC có các độ dài của các cạnh AB = 4,71 cm , BC = 6,26 cm
, AC = 7,62 cm
a/ Tính độ dài của đường cao BH, trung tuyến BM và đoạn phân giác trong BD
của góc B ( M và DAC )


b/ Tính gần đúng diện tích tam giác BHD7/ Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình
a/ x3 + 5x - 2 = 0
b/ x + -2 = 0

8/ Hình thang cân ABCD có đáy lớn CD = 10 cm đáy nhỏ bằng đường cao , đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính đường cao của hình thang .


9/ Tam giác ABC có BC = 40 cm , đường phân giác AD = 45 cm , đường cao AH = 36 cm . Tính độ dài BD, DC .


10/ Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm , AC = 12 cm , gọi I là tâm đường tròn nội tiếp , G là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài IG

ĐÁP ÁN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
Thời Gian : 150 Phút
1/ Biết dãy số {an } xác định như sau :
a1 = 1 ; a2 = 2 ;an+2 = 3 an+1 + 2 an
Với mọi n nguyên dương .
Tính a15

2/ Cho S1 = 81 ; S2 = S1 + 225
S3 = S1 + S2 + 625 ; S4 = S1 + S2 + S3 + 1521
S5 = S1 + S2 + S3 + S`4 + 3249 ; . . . .
Tính : S8 S9 S103/ Cho P( x ) = x3 + ax2 + bx + c .
Q( x ) = x4 - 10x3 + 40x2 - 125x - P( -9) .
a/ Tính a , b , c , và P biết :
P ; P ; P
b/ Với a,b,c tìm được ở trên , tìm thương và số dư của phép chia đa thức Q(x) cho x-11
4/ a/ Tìm bình phương số : A=():(1+)


b/ Tính giá trị của biểu thức :
B=

5/ Cho x1000 + y1000 = 6,912
x2000 + y2000 = 33,76244
Tính x3000 + y3000

6/ Cho tam giác ABC có các độ dài của các cạnh AB = 4,71 cm , BC = 6,26 cm
, AC = 7,62 cm
a/ Tính độ dài của đường cao BH, trung tuyến BM và đoạn phân giác trong BD
của góc B ( M và DAC )


b/ Tính gần đúng diện tích tam giác BHD


7/ Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình
a/ x3 + 5x - 2 = 0
b/ x + -2 = 0

8/ Hình thang cân ABCD có đáy lớn CD = 10 cm đáy nhỏ bằng đường cao , đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính đường cao của hình thang .


9/ Tam giác ABC có BC = 40 cm , đường phân giác AD = 45 cm , đường cao AH = 36 cm . Tính độ dài BD, DC .


10/ Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm , AC = 12 cm , gọi I là tâm đường tròn nội tiếp , G là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài IG
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp : ..................
Họ Và Tên : ................

Kiểm Tra Đề Số
Điểm :


Môn : Máy Tính Bỏ Túi CASIO
LỚP 8


ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
Thời gian : 150 phút
1/ Cho đa thức P( x ) = x3 + ax2 + bx + c và cho biết P( 1 ) = 4 ; P( -2 ) = 7 , P( 3 ) = 12 .
Tính P( 30 )

2/ Cho đa thức F( x ) = 2x4 - 6 x3 + 5x2 + 2x + m . Với giá trị nào của m thì đa thức F( x ) chia hết cho đa thức x + 4


3/ Giải phương trình
a/ x4 - x3 + x - 1 = 0
b/ ( x + 2 )4 + x4 = 82

4/ Cho dãy số xác định bởi công thức :
xn+1 = ; n là số tự nhiên và n 1
Biết x1 = 0,28 . Tính x100

5/
a/ Cho U1 = 3 ; U2 = 2 ; Un = 2Un-1 + 3Un-2
( n 3 ) . Tính U21

b/ Tính giá trị của biểu thức :
B = + + + . . . + + .
6/ Một hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc nhau . Đáy nhỏ dài 14,358cm, cạnh bên dài 23,457cm . Tính diện tích hình thang .


7/ Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 15cm, cạnh bên BC = 8cm ; ABC = 1010 , ADC = 350 . Tính diện tích hình thang .


8/ Cho hình thang cân ABCD có C = 300 , đáy nhỏ AB = 2,5cm và cạnh bên
BC = 3,2cm . Tính :
a/ Diện tích hình thang ABCD
b/ Độ dài đường chéo AC

9/ Cho tam giác ABC có A = B + 2 C và độ dài 3 cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp .
a/ Tính độ dài các cạnh của tam giác
b/ Tính số đo góc A , góc B , góc C

 10/ Cho tam giác ABC có AB = 4cm , BC = 6cm , Ac = 8cm . Các đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I .
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng BD và CD .
b/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Tính độ dài đoạn thẳng IG .
ĐÁP ÁN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
Thời gian : 150 phút
1/ Cho đa thức P( x ) = x3 + ax2 + bx + c và cho biết P( 1 ) = 4 ; P( -2 ) = 7 , P( 3 ) = 12 .
Tính P( 30 )

2/ Cho đa thức F( x ) = 2x4 - 6 x3 + 5x2 + 2x + m . Với giá trị nào của m thì đa thức F( x ) chia hết cho đa thức x + 4


3/ Giải phương trình
a/ x4 - x3 + x - 1 = 0
b/ ( x + 2 )4 + x4 = 82

4/ Cho dãy số xác định bởi công thức :
xn+1 = ; n là số tự nhiên và n 1
Biết x1 = 0,28 . Tính x100

5/
a/ Cho U1 = 3 ; U2 = 2 ; Un = 2Un-1 + 3Un-2
( n 3 ) . Tính U21

b/ Tính giá trị của biểu thức :
B = + + + . . . + + .
6/ Một hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc nhau . Đáy nhỏ dài 14,358cm, cạnh bên dài 23,457cm . Tính diện tích hình thang .


7/ Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 15cm, cạnh bên BC = 8cm ; ABC = 1010 , ADC = 350 . Tính diện tích hình thang .


8/ Cho hình thang cân ABCD có C = 300 , đáy nhỏ AB = 2,5cm và cạnh bên
BC = 3,2cm . Tính :
a/ Diện tích hình thang ABCD
b/ Độ dài đường chéo AC


9/ Cho tam giác ABC có A = B + 2 C và độ dài 3 cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp .
a/ Tính độ dài các cạnh của tam giác
b/ Tính số đo góc A , góc B , góc C

a/ AB = 2
AC = 3
BC = 4

b/ A = 1040 29/
B = 460 34/
C = 280 57/

 10/ Cho tam giác ABC có AB = 4cm , BC = 6cm , Ac = 8cm . Các đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I .
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng BD và CD .
b/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Tính độ dài đoạn thẳng IG .


No_avatar
eetiujierthjruhyyyyyyyyyutshetuhswrhtfsnh
No_avatar
tại sao ko đưa dc đề thi lên
No_avatar

de toan bi mat chu thuiLa hét

 

No_avatar
dễ ợt
No_avatarf

cam on thay coMỉm cườiCười

 

No_avatarf

thank youMỉm cười

 

Avatar

thank

No_avatar

rat bo ich he he heMỉm cườiMỉm cườiLè lưỡi

No_avatar

ui, tiếc là đề thi không có cách giải

 

No_avatar

im dj then cho DAt

 

 
Gửi ý kiến