Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lang thi thoa
Ngày gửi: 18h:11' 14-11-2021
Dung lượng: 26.4 KB
Số lượt tải: 530
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA GIỮA KÌ 1- HÓA 9
Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là:
A. H2O,SO2,HCl B. H2O, CO,HCl
C. H2O,NO, H2SO4 D. H2O, CO,H2SO4
Câu 2: Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là
A.2 B.3
C.4 D. 5
Câu 3: Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?
A. DungdịchHCl. B. Dung dịch Ca(OH)2.
C. Dungdịch H2SO4. D. Dung dịchNaCl.
Câu 4: Trộn200ml dung dịch NaOH 0,1M với 200ml dung dịch H2SO4 0,1M . Dung dịch sau khi trộn làm quỳ tím:
A. Hóa đỏ. B. Hóa xanh. C. Hóa đen. D. Không đổi màu
Câu 5: Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường?
A.Al2O3. B.CuO.
C.Na2O. D.MgO.
Câu 6: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:
A.0,02mol HCl. B. 0,1molHCl.
C.0,05molHCl. D. 0,01mol HCl.
Câu 7: Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:
A.0,378 tấn. B. 0,156tấn.
C.0,126tấn. D. 0,467 tấn.
Câu 8: Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng V(lít) khí CO ở nhiệt độ cao, thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là:
A.0,672 lít B. 6,72lít
C.2,24lít D. 22,4lít
Câu 9: Hóa chất nào sau đây dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?
A.CaCO3. B.MgCO3. C.NaCl. D.CaO.
Câu 10: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống (CaO), nếu hiệu suất là 85%?
A.308,8 kg. B. 388,8kg.
C.380,8kg. D. 448,0kg.
Câu 11: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là:
A.CO B.CO2
C.SO2 D. CO2 vàSO2
Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng với Fe ở nhiệt độ thường tạo ra khí hiđro là
A.O2. B.HCl.
C.CO2. D.H2O.
Câu 13: Nung nóng 13,1 gam một hỗn hợp gồm Mg, Ca và Al trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CaO, Al2O3. Hòa tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần dùng V lít dung dịch HCl 0,4M. Giá trị của V là
A.2 B.2,5
C.2,25 D.1,25

Câu 14: Khí X là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời khí X cũng một nguyên nhân gây mưa axit. Vậy công thức hóa học của X là:
A.CO2 B.N2.
C.O2. D.SO2.

Câu 15: Dẫn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 40g dung dịch NaOH 20%. Sản phẩm thu được sau khi cô cạn dung dịch và khối lượng tương ứng là:
A. 12,6 gam NaHCO3; 2,0 gamNaOH
B. 5,3 gam Na2CO3; 8,4 gamNaHCO3
C. 10,6 gam Na2CO3; 4,2 gamNaHCO3
D. 10,6 gam Na2CO3; 2,0 gamNaOH

Câu 16: Khi pha loãng axit sunfuric người ta phải
A. đổ từ từ axitvàonước B. đổ từ từ nước vàoaxit
C. đổ nhanh axitvàonước D. đổ nhanh nước vàoaxit

Câu 17: Nhỏ từ từ dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4 ta thấy xuất hiện
A. Xuất hiện kết tủa màutrắng
B. Xuất hiện kết tủa màu xanhlam
C. Có bọt khí thoát ra khỏi dungdịch
D. Chất kết tủa màuđỏ

Câu 18: Hoà tan hết 25,2 gam kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 10,08 lít
 
Gửi ý kiến