Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi giữa học kì 1 môn GDĐP lớp 7 tỉnh Thái Nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lăng Tiến Dũng
Ngày gửi: 15h:11' 27-10-2022
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BẢO LINH
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
Môn: Giáo dục địa phương 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
A. MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ
Nội dung
Thái
Nguyên từ
thế kỷ X
đến
đầu
thế kỷ XVI

Số câu
Xếp loại
Văn
hóa
truyền
thống.

Số câu
Xếp loại
Tổng số câu
Xếp loại

Nhận biết
Nêu những đóng
góp tiêu biểu của
nhân dân Thái
Nguyên
trong
cuộc đấu tranh
bảo vệ đất nước
từ đầu thế kỷ X
đến đầu thế kỷ
XVI
1
Đ

1
Đ

Thông hiểu

Vận dụng

Trình bày những Viết đoạn văn nêu
nét tiêu biểu trong các biện pháp cần
văn hóa truyền làm để bảo tồn và
thống của địa phát huy văn hóa
phương.
truyền thống của
địa phương.
1
1
Đ
Đ
1
1
Đ
Đ

Tổng

1
Đ

2
Đ
3
Đ

B. ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Hãy nêu những đóng góp tiêu biểu của nhân dân Thái Nguyên trong cuộc đấu
tranh bảo vệ đất nước từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI.
Câu 2: Hãy trình bày những nét đặc sắc tiêu biểu trong văn hóa truyền thống của
nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên?
Câu 3: Viết đoạn văn (khoảng 15 dòng) nêu các biện pháp cần thiết để bảo tồn và
phát huy văn hóa truyền thống của địa phương.

C. HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
XL

Hướng dẫn chấm

1

Những đóng góp tiêu biểu của nhân dân Thái Nguyên trong cuộc đấu
tranh bảo vệ đất nước từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI:
+ Năm 981 và 1076, nhân dân Thái Nguyên trực tiếp góp sức cùng nhân
dân cả nước hai lần đánh thắng quân xâm lược Tống. Người con tiêu biểu
của Thái Nguyên thời nhà Lý (tk XII) là Dương Tự Minh, đã trực tiếp cầm
quân dẹp giặc, bảo vệ vững chắc vung biên giới xa xôi phía Bắc của quốc
gia Đại Việt.
+ Thế kỷ XIII, nhân dân Thái Nguyên góp phần cùng triều Trần ba lần
khác chiến chống quân Mông Nguyên thắng lợi.
+ Sang thế kỷ XV, khi nhà Nguyên xân lược nước ta, nhân dân Thái
Nguyên lại tập hợp dưới cờ của Trần Nguyên Khoáng, Nguyễn Đa Bí, Chu
Sư Nhan,…. đứng lên chống giặc.
+ Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh chống giặc Minh là cuộc khởi nghĩa
của nghĩa quân Ông Lão, đã xây dựng được căn cứ ở Động Hỷ (Đồng Hỷ)
và cuộc khởi nghĩa của nhưng người áo đỏ (Hồng y) năm 1410.
Xếp loại + Đạt: Trả lời đúng 2/3 đáp án.
+ Chưa đạt: Trả lời đúng 1/3 đáp án hoặc trả lời sai đáp án.
2
Những nét đặc sắc tiêu biểu trong văn hóa truyền thống của nhân dân các
dân tộc tỉnh Thái Nguyên:
+ Trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống: Múa Tắc Xình của dân tộc Sán
Dìu (Phú Lương), múa rối cạn Thẩm Rộc và du nghệ (xã Bình Yên, xã
Đồng Thịnh, huyện Định Hóa), hát Soọng cô của người Sán Dìu (Đồng
Hỷ), hát Sấng cọ của người Sán Chay (Phú Lương), nghi lễ Then của
người Tày (Định Hóa), hát Páo Dung của người Dao (Định Hóa), nghệ
thuật Khèn của người H'Mông (Đồng Hỷ).
+ Trong lĩnh vực văn học: có kho tàng văn học dân gian phong phú với
đầy đủ các thể loại; thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ca dao, tục ngữ,….
+ Phong tục tập quán của người Thái Nguyên cũng rất da dạng: tục lệ cưới
xin, ma chay, tục lệ vào nhà mới, thờ cúng tổ tiên,….
+ Lễ hội: Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều lễ hội truyền thống
thuộc nhiều loại hình như: lễ hội Đình – Đền – Chùa cầu muối (Phú Bình),
lễ hội núi văn núi võ (Đại Từ), lễ hội Đền Đuổn (Phú Lương), lễ hội Lồng
Tồng (Định Hóa),….
Xếp
+ Đạt: Trả lời đúng 2/3 đáp án.
loại
+ Chưa đạt: Trả lời đúng 1/3 đáp án hoặc trả lời sai đáp án.
3

Viết đoạn văn nêu các biện pháp cần thiết để bảo tồn và phát huy văn hóa

truyền thống của địa phương.
Xếp loại + Đạt: Viết được đoạn văn đảm bảo theo yêu cầu.
+ Chưa đạt: Chưa viết được đoạn văn hoặc viết đoạn văn nhưng chưa nêu
được các biện pháp cần thiết để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống
của địa phương.
Bảo Linh, ngày

tháng 10 năm 2022

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

NGƯỜI RA ĐỀ

Trương Hữu Cảnh

Lăng Tiến Dũng
 
Gửi ý kiến