Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thu huyền
Ngày gửi: 09h:43' 16-04-2018
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT KỲ SƠN BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG TH DÂN HÒA MÔN: TOÁN LỚP 3
(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên ...................................................Giáo viên coi:.............................
Lớp 3…………………………………… Giáo viên chấm:........................
Nhận xét : .....................................................................................................
. .......................................................................................................................
Bài 1. Khoanh vào số liền trước của số: 9999? (0,5 điểm) 

A. 9899.                  B. 9989.                 C. 9998.                 D. 9889.

Bài 2. Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288? (0,5 điểm) 

A. 6289                B. 6299                 C. 6298              D. 6288

Bài 3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?

A. 82 dm.                B. 802 dm.             C. 820 dm.               D. 10 dm.

Bài 4. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây: (1 điểm) 

A. thứ hai.               B. thứ ba.              C. thứ tư.                D. thứ năm.

Bài 5. Nhìn vào dãy số liệu sau, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) 

90 ; 80 ; 70 ; 60 ; 50 ; 40 ; 30 ; 20 ; 10

a. Dãy số trên có tất cả là:

A. 18 số                       B. 10 số                     C. 9 số                   D. 11 số

b. Số thứ tư trong dãy là:

A. 60                       B. 70                        C. 90                     D. 50

Bài 6. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) 
Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ?

A. 5 giờ kém 15 phút               B. 5 giờ 9 phút                     C. 5 giờ 45 phút


Bài 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

a. 6943 + 1347
................................. ................................. ................................. .................................
b. 9822 – 2918
................................. ................................. ................................. .................................

c. 1816 x 4
................................. ................................. ................................. .................................
d. 3192 : 7
................................. ................................. ................................. .................................Bài 8. Một lớp học có 35 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh ? (2 điểm) 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 9. Tìm x : ( 1điểm )

a. 28326 – x = 15327 + 6783 b. x  6 = 3048 : 2

.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b) Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ?
A. 5 giờ kém 15 phút                B. 5 giờ 9 phút                        C. 5 giờ 45 phút
Câu 2:  Dãy số nào xếp đúng thứ tự từ bé đến lớn ?
a) 4208 ; 4082 ; 4280 ; 4820
b) 4082 ; 4208 ; 4280 ; 4820
c) 4820 ; 4208 ; 4082 ; 4280


Bài 1: ( 1 điểm): Nối phép tính với số là kết quả đúng:

5 x 6 56

7 x 8 30

45 : 9 6

48 : 8 5

Bài 2 : ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính:
235 + 421 917 – 13 182 x 3 963 : 3
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bài 3: ( 3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

37 - 25 + 20 = ........................ 126 + 80 : 4 = .................... ........
= ................. = ...................

72 : ( 3 x 2 ) = ..................................
= ...................

Bài 4 : ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1/2 giờ bằng.

A : 5 phút B: 10 phút C : 25 phút D : 30 phút

Bài 5 : ( 3 điểm )Mỗi hộp sữa cân nặng 80 g, mỗi gói mì cân nặng 455g.Hỏi 2 hộp sữa và một gói mì cân nặng tất cả bao nhiêu gam?.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gửi ý kiến