Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thu huyền
Ngày gửi: 09h:43' 16-04-2018
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT KỲ SƠN BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG TH DÂN HÒA MÔN: TOÁN LỚP 3
(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên ...................................................Giáo viên coi:.............................
Lớp 3…………………………………… Giáo viên chấm:........................
Nhận xét : .....................................................................................................
. .......................................................................................................................
Bài 1. Khoanh vào số liền trước của số: 9999? (0,5 điểm) 

A. 9899.                  B. 9989.                 C. 9998.                 D. 9889.

Bài 2. Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288? (0,5 điểm) 

A. 6289                B. 6299                 C. 6298              D. 6288

Bài 3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?

A. 82 dm.                B. 802 dm.             C. 820 dm.               D. 10 dm.

Bài 4. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây: (1 điểm) 

A. thứ hai.               B. thứ ba.              C. thứ tư.                D. thứ năm.

Bài 5. Nhìn vào dãy số liệu sau, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) 

90 ; 80 ; 70 ; 60 ; 50 ; 40 ; 30 ; 20 ; 10

a. Dãy số trên có tất cả là:

A. 18 số                       B. 10 số                     C. 9 số                   D. 11 số

b. Số thứ tư trong dãy là:

A. 60                       B. 70                        C. 90                     D. 50

Bài 6. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) 
Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ?

A. 5 giờ kém 15 phút               B. 5 giờ 9 phút                     C. 5 giờ 45 phút


Bài 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

a. 6943 + 1347
................................. ................................. ................................. .................................
b. 9822 – 2918
................................. ................................. ................................. .................................

c. 1816 x 4
................................. ................................. ................................. .................................
d. 3192 : 7
................................. ................................. ................................. .................................Bài 8. Một lớp học có 35 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh ? (2 điểm) 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 9. Tìm x : ( 1điểm )

a. 28326 – x = 15327 + 6783 b. x 6 = 3048 : 2

.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b) Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ?
A. 5 giờ kém 15 phút                B. 5 giờ 9 phút                        C. 5 giờ 45 phút
Câu 2:  Dãy số nào xếp đúng thứ tự từ bé đến lớn ?
a) 4208 ; 4082 ; 4280 ; 4820
b) 4082 ; 4208 ; 4280 ; 4820
c) 4820 ; 4208 ; 4082 ; 4280


Bài 1: ( 1 điểm): Nối phép tính với số là kết quả đúng:

5 x 6 56

7 x 8 30

45 : 9 6

48 : 8 5

Bài 2 : ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính:
235 + 421 917 – 13 182 x 3 963 : 3
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bài 3: ( 3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

37 - 25 + 20 = ........................ 126 + 80 : 4 = .................... ........
= ................. = ...................

72 : ( 3 x 2 ) = ..................................
= ...................

Bài 4 : ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1/2 giờ bằng.

A : 5 phút B: 10 phút C : 25 phút D : 30 phút

Bài 5 : ( 3 điểm )Mỗi hộp sữa cân nặng 80 g, mỗi gói mì cân nặng 455g.Hỏi 2 hộp sữa và một gói mì cân nặng tất cả bao nhiêu gam?.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gửi ý kiến