Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều đình hương
Ngày gửi: 16h:45' 06-02-2022
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 1318
Số lượt thích: 1 người (Kiều đình hương)
ÔN TẬP GIỮA GK2 HÓA 9
Câu1 :Hợpchấthữucơđược chia thànhmấyloại ?
1 b. 3 c. 4 d. 2
Câu2 :Tỉkhốihơicủaetylenđốivớihidrolà ?
16 b. 14 c. 12 d. 11
Câu 3: Dãycácnguyêntốthuộc chu kì 2 là ?
F , N , I , S b. F , Cl , Br , I c. O, N , F , C d. N , Cl , Br ,O
Câu 4: 5,6gam etylencóthểphảnứngtốiđavới bao nhiêu gam brom ?
12g b. 16g c. 32g d. 8g
Câu 5:Chọncâuphátbiểuđúng
Hóahọchữucơlàngànhhóahọcchuyênnghiêncứucáchợpchấthữucơ.
Hóahọchữucơlàngànhhóahọcchuyênnghiêncứucáchợpchấtcótrongtựnhiên..
Hóahọchữucơlàngànhhóahọcchuyênnghiêncứucácchấtcótrongcơthểsống.
Câu 6: Chấtnàosauđâydùngđểđiềuchếaxetilentrongphòngthínghiệm.
H2O b.CaCO3 c.CaC2 d. NaCl
Câu 7:Cáchiđrocacbonđãhọc(trongchươngtrinhhóalớp 9)đềucótínhchấthóahọcchunglà:
Phảnứngcháy c. phảnứngcộng
Phảnứngthế d. phảnứngtrùnghơp
Câu 8:Tấtcảcácchấttrongdãynàosauđâyđềulàcácchấthữucơ:
C6H12,KNO3,CH3OH,C2H5ONa,C2H2
C6H12,CO2,CH3OH,C2H5ONa,C2H2
C6H12, C2H4. O2,CH3OH,C2H5ONa,C2H2
CaCl2, CaCO3, Ca(OH)2, CO2, CO
Câu 9: Etilencóphảnứngcộnglà do etilencó:
Liênkếtđơn B. liênkếtđôi C. liênkếtba D. liênkết 4
Câu 10: Khi nhiệtphânmuốiCacbonat, khí sinh ra là:
SO3 B. CO2 C. O2 D. SO2.
Câu 11: Chất không được đựng trong lọ thủy tinh là:
HCl B. HNO3B. C. H2SO4 D. HF
Câu 12: Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:
CH3NO2; CH3Br; C2H6O B. NaC6H5; CH4O; HNO3; C6H6
C. CH4; C2H4; C2H2; C6H6 D. FeCl3; C2H6O;CH4;NaHCO3
Câu 13: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có:
một liên kết đơn.                                         B. một liên kết đô
C. một liên kết ba.                                            D. hai liên kết đôi
Câu 14: Hóa chất dùng để phân biết khí metan và khí etilen là
dung dịchnước Brom                                 B. dung dịchNatrihidroxit
C. dung dịchphenolphtalein D. dung dịchnướcvôitrong
Câu 15:Lượng Oxi cần dùng để đốt cháy 4,48 lít khí etilen là
A.4,48 lít B. 8,96 lít C. 13,44 lít D. 6,72 lít
Câu 16:Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:
Số thứ tự của nguyên tố B. Số electron lớp ngoài cùng
C.Số hiệu nguyên tử D. Số lớp electron
Câu 17:Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:
Na, Mg, Al, K B. K, Na, Mg, Al C. Al, K, Na, Mg D. Mg, K, Al, Na
Câu 18:Nguyêntố M có số hiệunguyêntử là 13. M thuộcnhómnàocủabảngtuầnhoàn?
IIA B. IIB C. IIIA D. IB
Câu 19:Chấtnàosauđâythuộcloạichấthữucơ?
Al2C4 B. CH4 C. CO D. Na2CO3
Câu 20:Tính chất vật lí của etilen là:
Chất lỏng, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí
Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nặng hơn không khí.
Chất khí, không màu, không mùi, tan tốt trong nước và nhẹ hơn không khí.
Câu 21:Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dể tham gia phản ứng thế với clo:
CH4 B.CH2 = CH2 C.C6H6 D.𝑪𝑯≡ 𝑪𝑯
Câu 22:Liên kết đôi dể tham gia phản ứng nào sau đây:
Phảnứngthế B.Phảnứngcộng
C.Phảnứnghoáhợp D. Phảnứngphânhuỷ
Câu 23:Dựa vào trạng thái người ta chia nhiên liệu thành mấy loại?
1 B.2 C.3 D.4
Câu 24: . Ứng dụng của etilen là:
A. Dùng để kích thích quả mau chín; B. Hàn cắt kim loại
C. Điều chế bột than; D. Dùng làm phân bón
Câu 25: Để nhận biết khí metan với khí etilen, người ta dùng chất gì làm thuốc thử ?
A. Quỳ tím ẩm; B. Nước vôi trong; C. Dung dịch brom; D. Dd HCl
Câu 26:Trongphântửaxetilen, cómộtliênkếtba ………………….
A. Trongđó, cómộtliênkếtkémbềndễbịđứttrongphảnứnghoáhọc;
B. Trongđó, cóhailiênkếtkémbềndễbịđứttrongphảnứnghoáhọc;
C. Cảbaliênkếtđềukémbềnvàbịđứttrongphảnứnghoáhọc;
D. Liênkếtbatrongphântửaxetilenrấtbền
Câu 27:  Dãy phi kimđượcsắpxếptheochiềuhoạtđộnghoáhọctăngdần A. Br, Cl, F, I. B. I, Br, Cl, F. C. F, Br, I, Cl. D. F, Cl
 
Gửi ý kiến