Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi giữa kì I môn Giáo dục công dân 7 năm học 2022-2023

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khắc Kiệt
Ngày gửi: 22h:23' 26-11-2022
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 1 đến bài 3 ở 4 cấp độ nhận thức là nhận
biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao như sau:
+ Nhận biết được các truyền thống quê hương
+ Nêu được ý nghĩa của truyền thống quê hương
+ Vận dụng để liên hệ truyền thống tốt đẹp của địa phương em.
+ Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của quê hương em
+ Nêu được khái niệm của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
+ Nêu được biểu hiện của việc bảo vệ di sản văn hóa
+ Thực hành việc bảo vệ di sản văn hóa
+ Phê phán những biểu hiện hủy hoại di sản văn hóa.
+ Nêu được khái niệm quan tâm, thông cảm, chia sẻ
+ Biểu hiện của quan tâm, thông cảm, chia sẻ
+ Thực hành được việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
+ Nhận xét, đánh giá sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ của bản thân và những
người xung quanh.
2. Năng lực
* Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Tự sắp sếp thời gian ôn tập kiến thức đã học để chủ
động trong quá trình kiểm tra.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đọc đề, phân tích đề ở từng phần, câu cụ
thể để tự tổng hợp tri thức đã chiếm lĩnh giải quyết vấn đề liên quan đến nội dung
đề nhằm đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
* Năng lực chuyên biệt:
Điều chỉnh hành vi: Nhận thức được chuẩn mực hành vi bằng cách trang bị
kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân. Đánh giá
hành vi của bản thân và của người khác thông qua nội dung đã được học.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,
học yếu.
- Trách nhiệm: Biết bảo vệ và phát huy truyền thống quê hương, có trách nhiệm

bảo về các di sản văn hóa, có trách nhiệm quan tâm tới các thành viên trong gia
đình.
- Trung thực: Nghiêm túc trong lúc kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU:
- Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm.
- Viết, giấy làm bài.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Đề kiểm tra kết hợp giữa 2 hình thức là trắc nghiêm và tự luận theo tỉ lệ 30% 70%.
IV: KHUNG MA TRẬN DÀNH CHO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Mức độ nhận thức
Mạch
TT

nội Chủ đề
dung

Tổng

Nhận

Thông

Vận

Vận dụng

biết

hiểu

dụng

cao

TN TL TN TL TN TL
1

Tự hào

Giáo dục

truyền

4

1/2

1/2

Đạo đức

thông quê

câu

câu

câu

TN

TL

Tổng

Tỉ lệ
TN

điểm

TL

4 câu 1 câu

3

4câu 1 câu

3.5

4câu 1 câu

3.5

hương
Bảo vệ di

4

sản văn hóa câu
Quan tâm,
thông cảm,
chia sẻ
Tổng
Tỉ lệ %
Tỉ lệ chung

4

1

câu

câu

12

1,5

30%

35%
65%

1/2

1/2

câu

câu

1

0.5

20%

15%
35%

12

3

30% 70%
100%

10
điểm

V. BẢNG ĐẶC TẢ DÀNH CHO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
T
T

1

Mạch
nội

Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
Chủ đề

Mức độ đánh giá

dung
Giáo

1. Tự hào

Nhận biết:

dục

truyền

- Nhận biết được các

Đạo

thông quê

truyền thống tốt đẹp của

đức

hương

Nhận

Thông

Vận

biết

hiểu

dụng

4 TN

1/2TL

quê hương
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của
việc phát huy truyền
thống tốt đẹp của quê
hương.
Vận dụng:

+ Vận dụng để liên
hệ truyền thống tốt đẹp
của địa phương em.
1/2TL

Vận
dụng
cao

T
T

Mạch
nội

Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
Chủ đề

Mức độ đánh giá

dung

+ Nêu được khái

2. Bảo vệ
di sản văn

niệm của di sản văn

hóa

hóa vật thể và phi vật
thể
+ Nêu được biểu
hiện của việc bảo vệ di
sản văn hóa
+ Thực hành việc
bảo vệ di sản văn hóa
+ Phê phán những
biểu hiện hủy hoại di
sản văn hóa.

Nhận

Thông

Vận

biết

hiểu

dụng

4 TN

Vận
dụng
cao

1/2

1/2

câu

câu

T
T

Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

Mạch

Chủ đề

nội

Mức độ đánh giá

dung

Nhận

Thông

Vận

biết

hiểu

dụng

Vận
dụng
cao

+ Nêu được khái
niệm quan tâm, thông
cảm, chia sẻ
+ Biểu hiện của
3. Quan
tâm, thông
cảm, chia
sẻ

quan tâm, thông cảm,
chia sẻ
+ Thực hành được

4 TN

1 TL

việc quan tâm, thông
cảm, chia sẻ.
+ Nhận xét, đánh giá
sự quan tâm, thông
cảm, chia sẻ của bản
thân và những người
xung quanh.

Tổng
Tỉ lệ %
Tỉ lệ chung

12 TN

30
30%

1,5 TL

1 TL

35

20
70%

1/2
TL
15

VI. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN GDCD 7:
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐĂK R'LẤP
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
Điểm

KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Năm học 2022- 2023)
MÔN: GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Lời phê của giáo viên

Họ, tên học sinh:......................................................................... .Lớp 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất ( mỗi câu 0.25đ)
Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây không phải là truyền thống tốt đẹp của quê
hương?
A. Yêu nước.
B. Hà tiện ích kỷ.
C. Làm đồ thủ công mĩ nghệ.
D. Cần cù lao động.
Câu 2: Trang phục nào sau đây không phải là truyền thống của Việt Nam?
A. Áo dài.
B. Áo bà ba.
C. Kimono.
D. Áo tứ thân.
Câu 3: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” câu nói đề cập đến truyền thống nào
của quê hương?
A. Truyền thống yêu thương con người
B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn.
C. Truyền thống yêu nước.
D. Truyền thống cần cù yêu lao động.
Câu 4: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống cần cù lao động?
A. Mỗi khi gặp công việc nặng nhọc, anh P thường bỏ cuộc.
B. K luôn đạt thành tích cao trong học tập vì sự nỗ lực của bản thân.
C. T rất lễ phép với bố mẹ và thầy cô.
D. Q hào hứng tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.
Câu 5: Di sản văn hóa là:
A. Sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị Lịch sử, văn hóa khoa học.
B. Sản phẩm tinh thần có giá trị Lịch sử, văn hóa khoa học .
C. Di tích lịch sử văn hóa có giá trị.
D. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị.
Câu 6: Di sản văn hóa vật thể là:
A. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
B. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học..
C. Di tích lịch sử văn hóa.

D. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Câu 7: Di sản văn hóa bao gồm?
A. Di sản văn hóa vật thể,di vật.
B. Di sản văn hóa vật chất và di vật.
C. Di sản văn háo vật thể và phi vật thể.
D. Di sản văn hóa tinh thần và di tích.
Câu 8: Di sản văn hóa phi vật thể là:
A. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
B. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học..
C. Di tích lịch sử văn hóa.
D. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Câu 9: Hành động nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông chia sẻ ?
A. Giúp đỡ người khác khi thấy việc đó đem lại lợi ích cho bản thân
B. Tỏ thái độ thờ ơ trước khó khăn mất mát của người khác
C. Khích lệ động viên, an ủi khi bạn bè, người thân gặp khó khăn
D. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi cho bản thân
Câu 10: Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình

A. trung thực.
B. khiêm tốn.
C. chia sẻ.
D. tiết kiệm.
Câu 11: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ
với người khác?
A. Giúp đỡ những người gặp khó khăn.
B. Chế giễu, trêu chọc bạn bị tật.
C. Gen ghét, đố kị với người khác.
D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.
Câu 12: Chia sẻ là sự cho đi hay giúp đỡ người khác theo
A. khả năng của mình.
B. nhu cầu của mình.
C. sở thích của mình.
D. mong muốn của mình.
Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,5đ) ? Em hãy nêu một số truyền thống của địa phương em ? Nêu những
việc nên làm để phát huy truyền thống quê hương ?
Câu 2: (2,5đ) Tình huống
Vào những ngày lễ lớn, mẹ Trang thường có thói quen mặc áo dài và luôn cảm
thấy tự hào khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống này. Nhưng Trang lại tỏ
thái độ chê bai vì cho rằng áo dài nước mình rất quê mùa và không hợp mốt thời
trang hiện đại với ngày nay.
a. Theo em, suy nghĩ của Trang là đúng hay sai? Tại sao?
b. Nếu là bạn của Trang, em sẽ nói như thế nào với Trang?

Câu 3: (2đ) Tại sao trong cuộc sống mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia
sẻ với nhau?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
MÔN GDCD 7
I. Phần trắc nghiệm: 3 điểm (Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm/câu)
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp
án

B

C

A

B

A

B

C

A

C

C

A

A

II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu

Đáp án
- HS nêu được ít nhất 2 truyền thống quê hương
Câu
- Siêng năng, kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ
1(2,5đ) nhau.
-Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng địa phương
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống quê
hương.
a/- Suy nghĩ của Trang là sai
Câu
- Việc mẹ Trang mặc áo dài vào các ngày lễ lớn là biết giữ gìn
2(2,5đ) truyền thống tốt đẹp của quê hương
- Đây là nét văn hóa rất đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong
các dịp lễ hội cần được giữ gìn và phát huy.
b/ Nếu là bạn của Trang, em sẽ nói với Trang:
- Mình thấy mẹ bạn mặc áo dài rất đẹp chứ không như bạn nghĩ.
- Việc mẹ mặc áo dài vào các ngày lễ là một việc làm rất cần
thiết để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương. Nếu ai cũng
nghĩ như bạn thì truyền thống mặc áo dài sẽ bị mai một, đánh
mất. Vì thế việc mẹ mặc áo dài vào các ngày lễ là bạn nên
khuyến khích và khen ngợi để mẹ thêm yêu tà áo dài Việt Nam.
Câu
-Quan tâm, cảm thông và chia sẻ có ý nghĩa vô cùng lớn trong
3(2đ)
đời sống.
- Giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn, gắn bó, đoàn kết hơn và là cầu
nối giữa người với người tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp
- Người nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ có

Điểm
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1

1

0,5
0,5
0,5

thêm động lực để vượt qua khó khăn, có thêm ý chí để bước
tiếp.
- Người cho đi sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ luôn cảm
thấy vui vẻ, được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng.
=>Có như vậy, gia đình mới êm ấm, hạnh phúc, xã hội mới
văn mình, tốt đẹp.

0,5
No_avatarf

Đưa lên mà tải về trống trơn, botay

 

No_avatar

chuẩn đấy, tải về toàn trắng trơn

 
Gửi ý kiến