Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi gk 1 toán 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên văn Phương
Ngày gửi: 09h:50' 04-11-2022
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 679
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2021 - 2022
I. MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ
Vận dụng
Nhận biết
Thông hiểu
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1:
Biết cách viết
Hiểu được
Vận dụng các
Vận dụng
Tập hợp các số một tập hợp.
tính chất các phép tính thực linh hoạt các
tự nhiên. Các
Biết tập hợp N phép toán
hiện tính được công thức về
*
phép toán trên và N .
trong N..
giá trị của một lũy thừa để
tập N. Thứ tự
Biết các phép
biểu thức.
so sánh.
thực hiện các
toán cộng, trừ,
phép tính.
nhân, chia hết,
chia có dư trong
N, lũy thừa.
Số câu:
3
1
2
2
Số điểm:
0,75
0,75
1,5
0,5
Tỉ lệ: %
7,5
7,5
15
5
Chủ đề 2
Nhận biết một Dựa vào dấu Vận dụng được
Tính chia hết
tổng (một
hiệu chia hết, các kiến thức
trong tập hợp
hiệu) chia hết
tính chất chia về ƯCLN để
các số tự
cho một số
hết của một
giải toán lời
nhiên. Dấu
khác 0. Nhận
tổng để tìm
văn.
hiệu chia hết.
biết một số
được chữ số
Bội ước. Số
chia hết cho 2, thảo mãn đề
nguyên tố.
3, 5, 9; chia
bài
Ước chung và
hết cho 2 và 5;
ước chung lớn chia hết cho 3
nhất. Bội
và 9. Ước và
chung và bội
bội.
chung nhỏ nhất
Số câu:
3
1
1
Số điểm:
0,75
0,75
2,0
Tỉ lệ: %
7,5
7,5
20
Chủ đề 3
Nhận biết được Gọi tên được Vận dụng các
Một số hình
các hình chữ
các hình đã
công thức về
phẳng trong
nhật, hình
học
diện tích để
thực tiễn.
vuông, hình
tính diện tích 1
thoi, hình bình
hình vẽ trong
hành, hình
thực tế. Vận
thang cân, tam
dụng diện tích
giác đều, lục
để giải quyết
giác đều và các
các tình huống
tính chất của
trong thực tế.

Số câu:
2
2
1
Số điểm:
0,5
1,25
1,25
Tỉ lệ: %
5
12,5
12,5
Tổng số câu:
8
4
4
2
Tổng số điểm:
2,0
2,75
4,75
0,5
Tỉ lệ: 100%
20
27,5
4,5
5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Tổng

8
3,5
35

5
3,5
35

5
3,0
30
18
10,0
100

NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN 6 - KNTT
Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề)
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.
Câu 1. Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?
A.
B.
C.
Câu 2. Tập hợp các chữ cái trong cụm từ “THÁI BÌNH” là:

D.

A.
B.
Câu 3. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

C.

D.

A.
B.
Câu 4. Số nào dưới đây là bội của 9?

C.

D.

A.
B.
C.
Câu 5. Phân số nào sau đây là phân số tối giản?

D.

A.
B.
Câu 6. Số nào sau đây chia hết cho cả 5 và 9 ?

C.

D.

A.
B.
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Trong hình chữ nhật:

C.

D.

A. Bốn góc bằng nhau và bằng
B. Hai đường chéo không bằng nhau

C. Bốn góc bằng nhau và bằng
D. Hai đường chéo song song với nhau

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hai góc kề 1 đáy của hình thang cân bằng nhau.
B. Trong hình thoi các góc đối không bằng nhau.
C. Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
D. Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.
PHẦN 2: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
a) Điền chữ số vào dấu * để
Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

b) Tìm x biết :

a)

b)

Bài 3:(2 điểm) Một đội y tế có 24 bác sĩ và
y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành
mấy tổ để số bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác
sĩ, bao nhiêu y tá?
Bài 4: (2,5 điểm)
a) Quan sát hình vẽ bên, hãy kể tên hình lục giác đều, hình thoi, hình tam
giác đều, hình thang cân có trong hình?
b) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài
, chiều rộng
. Nếu lát nền
nhà bằng những viên gạch hình vuông có cạnh
thì cần bao nhiêu viên
gạch ?
Bài 5: (0,5 điểm) So sánh:


b).

III. ĐÁP ÁN
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
CÂU
1
2
3
ĐÁP ÁN
A
D
PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

B

4

5

6

7

8

A

B

C

C

B

*Chú ý:
Nếu học sinh làm cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm trên.
-------------- Hết ---------------
 
Gửi ý kiến