Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HK 1 LỚP 3 NĂM HỌC 2020-2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 15h:23' 24-12-2020
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 2619
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu Hiền)

Ngoc Duong Primary School
Name: ………………………………
Class: 3 ……
THE FIRST SEMESTER TEST
ENGLISH - CLASS 3
Time: 40`


Marks:
Listening
Reading and writing
Speaking
Total

Questions
Q. 1
Q. 2
Q. 3
Q. 4
Q. 5
Q. 6
Q. 7
Q. 8
Q. 9
Q. 10


Points

Comments


PART I. LISTENING ( 4 points ) ( 15 minutes )
Question 1. Listen and tick . (Nghe và tích )( 1 point )
1.  2.  


3.  Question 2. Listen and numbers. (Nghe và điền số)( 1 point )

a. b. c. d.

Question 3. Listen and match. (Nghe và nối.) ( 1 point )
1. 2. 3. 4. Thu: May I sit down?
Miss Hien: No, you can’t.
Hong: May I write now?
Miss Hien: Yes, you can.
Lan: May I come in?
Miss Hien: Yes, you can.
Lan: May I open your book?
Miss Hien: No, you can’t.


Question 4. Listen and write. (Nghe và viết.)( 1 point )

The school ……………...... is large.
…………………………at the library.

PART II. READING AND WRITING ( 5 points )(20 minutes)

Question 5. Look at the picture, circle the correct answer. (Nhìn tranh, khoanh vào
câu đúng) ( 1 point )

  
a. tennis a. notebooks a. playground a. blind man’s bluff
b. table tennis b. notebook b. gym b. hide-and-seek

Question 6. Look at the picture and complete the following sentences. (Nhìn tranh và
hoàn thành các câu sau) ( 1 point )

 
1. Be _______, please! 2. - May I _________, Miss Hien?
- Yes, you can.
 
3. - Hi. My name’s Peter. 4. - Is the ____________ big?
- Hello, Peter. My name’s __________. - Yes, it is.

Question 7. Read the passage, look at the pictrures and complete the sentences. (Đọc
đoạn văn, nhìn vào tranh và hoàn thành các câu.) ( 1 point )

  
1 2 3 4

Hello. My name is (1) ________. I’m in Class 3B. This is my (2) __________. It is big.
That is my (3) __________. It is big too. Now it is break time. Many of my friends are
in the (4)_______________.Question 8. Organize the following words into complete sentences. ( Sắp xếp và
viết lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh.) ( 1 point )
Example: 0. your / What’s / name?
( What’s your name?
1. years old. / I / eight / am
( ……………………………………………………………………………..
2. rubbers? / are your / colour / What
( ……………………………………………………………………………..
3. the / May I / book? / close
( ……………………………………………………………………………..
4. volleyball / I play / break time. / at
( ……………………………………………………………………………..

Question 9. Look at the pictures, rewrite the following sentences into English. (Nhìn
tranh, viết lại các câu sau sang tiếng Anh.) ( 1 point )


1. Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi tám tuổi.
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….2. Những cái hộp bút kia của tôi. Chúng màu hồng.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………


 

3. Những quyển vở của bạn màu gì? – chúng màu cam.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………4. Đây là thư viện trường.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………PART III. SPEAKING ( 1 point ) (5 minutes).
The end


No_avatar

Listening không có file nghe hả b?

 
Gửi ý kiến