Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HK 1- TOAN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: my chi
Ngày gửi: 19h:30' 14-12-2017
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán 6 (đề 10)
Thời gian: 90 phút
Phần I: (3 điểm) Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và trình bày vào tờ giấy bài làm.
Câu 1: Cho ba điểm M, P, Q thẳng hàng. Nếu MP + PQ = MQ thì:
A. Điểm Q nằm giữa hai điểm P và M B. Điểm M nằm giữa hai điểm P và Q
C. Điểm P nằm giữa hai điểm M và Q D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm kia.
Câu 2: Gọi M là tập hợp các số nguyên tố có một chữ số. Tập hợp M gồm có bao nhiêu phần tử?
A. 2 phần tử B. 5 phần tử C. 4 phần tử D. 3 phần tử
Câu 3: Để số  vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5 thì chữ số thích hợp ở vị trí dấu ? là:
A. 0 B. 5
C. 0 hoặc 5 D. Không có chữ số nào thích hợp.
Câu 4: Kết quả của phép tính (– 28) + 18 bằng bao nhiêu?
A. 46 B. – 46 C. 10 D. – 10
Câu 5: Trong phép chia hai số tự nhiên, nếu phép chia có dư, thì:
A. Số dư bao giờ cũng lớn hơn số chia B. Số dư bằng số chia
C. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia D. Số dư nhỏ hơn hay bằng số chia
Câu 6: Kết quả của phép tính m8. m4 khi được viết dưới dạng một luỹ thừa thì kết quả đúng là:
A. m12 B. m2 C. m32 D. m4

Phần II: (7 điểm)
Câu 7: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 56 : 53 + 23 . 22
b) 75 – ( 3.52 – 4.23 )
c) Tìm ƯCLN của 36 và 120.
Câu 8: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) (x – 35) – 120 = 0 b) 12x – 23 = 33 : 27 c) x +15 = 35: 33
Câu 9: (1 điểm)
Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức: A = 5 + 52 + 53 + ... + 520 là bội của 30.
Câu 10: (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ?
b) Tính AB, OM.
Câu 11: (1 điểm) Tìm số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số sao cho khi đem số đó lần lượt chia cho các số 11, 13 và 17 thì đều có số dư bằng 7.

–––––––––––––––––––––––––ĐÁP ÁN (đề 10)
Phần I: (3 điểm)
Mỗi phương án đúng, chấm 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Phương án đúng
C
C
B
D
C
A


Phần II: (7 điểm)
Câu 7: (1,5 điểm)
a) 56 : 53 + 23 . 22 = 157
b) 75 – (3.52 – 4.23) = 75 – (3.25 – 4.8) = 75 – 43 = 32
c) 36 = 22.32, 120 = 23.3.5; ƯCLN(36,120) = 22.3 = 12
Câu 8: (1,5 điểm)
a) (x – 35) – 120 = 0 …  x = 155
b) 12x – 23 = 33 : 27 …  x = 2
c) x + 15 = 35:33  x = 32 – 15  x = 9 – 15  x = -6
Câu 9: (1 điểm).
A = 5 + 52 + 53 + ... + 520
= (5 + 52) + (53 + 54) + ... + (519 + 520) (0,5 điểm)
= (5 + 52) + 52(5 + 52)+ ... + 518(5 + 52)
= 30 + 52.30 + 54.30 + 56.30 + ... +518.30
= 30(1 + 52 + 54 + 56 +... + 518) (chia hết cho 30)
Vậy A là bội của 30. (0,5 điểm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓