Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HK 1- TOAN 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: my chi
Ngày gửi: 19h:47' 14-12-2017
Dung lượng: 23.3 KB
Số lượt tải: 878
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán 6 (đề !!!!!!!)
Thời gian: 90 phút
I.Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1. Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 42 C. 52 D. 62
2. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3
3. Kết quả sắp xếp các số -2; -3; -102; -99 theo thứ tự tăng dần là?
A. -2; -3; -99; -102 B. -102; -99; -2; -3
C. -102; -99; -3; -2 D. -99; -102; -2; -3
4. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:
A. -789 B. -987 C. -123 D. -102
5. Cho tập hợp A = {3; 7}. Kí hiệu nào sau đây là đúng?
A. {3} A B. {7} A C. {3} A D. 7 A
6. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 17 B. 9 C. 77 D. 57
7. Cho tập hợp A = {xZ| -2 x <3}. Số phần tử của tập hợp A là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
8. Kết quả của phép tính: (-2) + (-3) là:
A. -1 B. -5 C. 1 D. 5
Câu 2. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau:
1. Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 6 thì tổng………….cho 6.
2. Nếu tổng của hai số không chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại ………......... cho 5.
3. Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó không chia hết cho 7 thì số còn lại ………......... cho 7.
4. Nếu +200 000đ biểu diễn số tiền có 200 000đ, thì -100 000đ biểu diễn…………….100 000đ.
Câu 3. Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

1. Nếu AB + BC = AC thì B là trung điểm của AC.
2. Nếu điển B nằm giữa hai điểm A và C và AB = AC thì B là trung điểm của AC.
3. ƯCLN(125; 150) = 25
4. (-13) – [(-18) + 9] = -40
II. Tự luận. (6 điểm)
Câu 1. (2đ) Thực hiện các phép tính:
a) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19
b) 32.4 – [30 – (5 – 2) 2]
c) 120 x ; 90 x và 10 < x < 20.
Câu 2. (2đ) Tìm số nguyên x, biết:
a) -45 : (3x – 17) = 32 b) (2x – 8).(-2) = 24
c) 72 : (4x – 3 ) = 23 d) 2 (x+1) = 32
Câu 3. (2đ) Cho ba điểm M, N, O. Biết OM = 2,8cm; ON = 3,2cm; MN = 5,5cm. Chứng tỏ rằng:
a) Trong ba điểm M, N, O không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Ba điểm M, N, O không thẳng hàng
Đáp án + Biểu điểm: (đề !!!!!!!!!!)
Phần
Câu
Đáp án
Điểm

Trắc nghiệm
1
1.B
2. D
3. C
4. B
5. C
6. A
7. D
8. B
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


2
1. chia hết.
2. không chia hết.
3. không chia hết.
4. Số tiền nợ.
0,25
No_avatarf

hay

gg

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓