Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE THI HK 1 TOAN LOP 5TT22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tình
Ngày gửi: 19h:31' 05-11-2018
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 911
Số lượt thích: 0 người

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Họ và tên học sinh: ………………………………….Lớp 5…...
Chữ kí GV Trường Tiểu học Xuân Hải - huyện Nghi xuân - tỉnh Hà Tĩnh
..

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chữ số 5 trong số thập phân 3,546 có giá trị là:
A. B. C. D. 5
Câu 2: 3m25dm2 = ……………………..m2
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 3,5 B. 3,50 C. 30,50 D. 3,05
Câu 3: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 18 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm tỉ số bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ?
A. 75%
B. 70%
 C. 60%
 D. 65%

Câu 4: Số thập phân 9,005 viết dưới dạng hỗn số là:
A. 9 B. 9 C. D. 
Câu 5. Một hình tam giác có độ dài đáy là 6dm và chiều cao là 25dm. Diện tích hình tam giác đó là :
A .75dm2                    B . 750dm2                      C. 705dm2 D.150dm2
Câu 6: Số bé nhất trong các số là: 4,35 ; 4,045 ; 4,354 ; 4,4
A. 4,35 B. 4,045 C. 4,345 D. 4,4
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính:
a. 465,74 + 352,48 b. 196,7 – 97,34
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
c. 67,8 x 1,5 d. 52 : 1,6
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2m 5dm = ........m b) 4tạ 5yến = ........... tạ
c) 12m6dm = .......... m d) 5kg 6g = ...........kg
Bài 3: Tìm X, biết:
a) X + = b) X : = 
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật, có chiều dài là 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta dành 15% diện tích đất để làm nhà ở. Tính diện tích đất làm nhà ở.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
I. Phần trắc nghiệm (3đ) đúng mỗi bài 0.5đ
1. C 2. D 3. C 4. B 5. A 6. B
II. Phần tự luận
1. Đúng 4 bài 3đ (mỗi bài 0,75đ)
a. 818,22 b. 99,36
c. 101,7 d. 32,5
2. 1đ
3.1đ
4. 2đ
Bài giải :
Chiều rộng khu đất HCN là :
120 x = 80 (m) 0,5đ
Diện tích khu đất là :
120 x 80 = 9600 (m2 ) 0,5đ
Diện tích đất để làm nhà ở là :
9600x15 : 100 = 1440 (m2 ) 1đ
Đ/s : 1440(m2 )
 
Gửi ý kiến