Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi hk 2 chuẩn không chỉnh toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn tương lai
Ngày gửi: 16h:50' 23-04-2019
Dung lượng: 398.0 KB
Số lượt tải: 1095
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: /5/2019 KIỂM TRA HỌC KỲ II
Ngày kiểm tra: /5/2019 Thời gian: 90 phút
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Chủ đề I.Biểu thức đại số
-I.1 Biết khái niệm đơn thức, bậc của đơn thức một biến.
-I..2 Biết khái niệm đa thức một biến, bậc của đa thức một biến.
Chủ đề II. Thống kê
-II.1. Biết các khái niệm, số liệu thống kê tần số
-II.2. Biết bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.
Chủ đề III.Tam giác .
III.1 Hai tam giác bằng nhau.
III.1.1 Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau.
III.1.2. Biết các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
III.2. Các dạng tam giác đặc biệt.
III.2.1 Biết định lí py-ta-go thuận và đảo, biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
2.Kỹ năng:
2.1 Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhân hai đơn thức.
2.2 Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức, biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa tăng hoặc giảm dần.
2.3 Hiểu và vận dụng được số trung bình, mốt của bảng số liệu trong các tình huống thực tế.
2.4.Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác, biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA. Tự luận
III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
(cấp độ 1)
Thông hiểu
(cấp độ 2)
Vận dụng
Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
Cấp độ cao
(cấp độ 4)

Chủ đề I.Biểu thức đại số
Số tiết ( 3/19):
Chuẩn KT, KN kiểm tra:
I.1
Chuẩn KT, KN kiểm tra:
I.2;2.2
Chuẩn KT, KN kiểm tra:
I.2;2.2
Chuẩn KT, KN kiểm tra
I.1;2.1

Số câu: 5
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Số câu:1
Số điểm: 1
Số câu:1
Số điểm:1,5
Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Số câu:1
Số điểm:1

Chủ đề II.Thống kê
Số tiết 5/9
Chuẩn KT, KN kiểm tra:

Chuẩn KT, KN kiểm tra:
II.1;II.2;2.3
Chuẩn KT, KN kiểm tra:
Chuẩn KT, KN kiểm tra:


Số câu : 2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu:
Số điểm:
Số câu:2
Số điểm:1,5
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:

Chủ đề III.
Tam giác .
Số tiết 10/28
Chuẩn KT, KN kiểm tra:
III.2.1
Chuẩn KT, KN kiểm tra:

Chuẩn KT, KN kiểm tra:
III.1;III.1.1,2.4
Chuẩn KT, KN kiểmtra:
III.1;III.1.1,2.4

Số câu : 3
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ 25%
Số câu:1
Số điểm:1
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm:1,5
Số câu:1
Số điểm:1

Tổng số câu: 10
T số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
Số câu: 2
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20 %
Số câu: 3
Số điểm:3
Tỷ lệ: 30%
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỷ lệ: 30%
Số câu: 2
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%

IV.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
1.Đề kiểm tra.
Câu 1: (1.0 đ) Bậc của đơn thức là gì ? Cho ví dụ ?
Câu 2: (1.0 đ) Nêu định lí Pitago thuận ? Vẽ hình, ghi GT- KL ?
Câu 3: (1.5 đ) Thời gian làm một bài tập Toán của một số học sinh lớp 7 (tính bằng phút) được thống kê
 
Gửi ý kiến