Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi hk 2 tiếng anh lơp 3 có matran, dap an, file nghe.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tầm
Người gửi: Nguyễn Thanh Chung
Ngày gửi: 15h:41' 19-06-2020
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 2097
Số lượt thích: 0 người
GRADE 3 – THE 2ND TERM TEST

Time: 35 minutes

(Not including Speaking test)Skills

Listening

Reading
Writing
Speaking

Total

Marks


LISTENING

Part 1: Listen and colour. There is one example.

Part 2: Listen and tick A, B, or C. There is one example.

0. Where’s the boy’s cat?
A B  C 
1. What’s the weather like today?

A B C 2. Which is Lan’s living room?


A B C 3. Which is Peter’s family?


A B C 4. Which is Sarah and her pets?

A B C 
Part 3: Listen and number from 1 to 4. There is one example (number 0).


0

Part 4: Listen to each question and circle A, B or C for the best answer. There is one example.

0.


A. It’s my grandfather.
B. It’s very nice.
C. It’s a table.
1.

A. Yes, it is.
B. It’s near Ha Noi.
C. No, it doesn’t.
2.
A. He likes playing football.
B. He’s playing table tennis.

C. He plays chess at break time.


3.

A. No, they aren’t.
B. It’s my picture.
C. Yes, there are.
4.
A. I like trucks.
B. He has two planes.

C. I’m in the playroom.

READING

Part 1: Look and read. Write the correct words next to their descriptions.

There is one example.

fan chair mirror parrot

0.
I have four legs. You can sit on me with a back.
…chair…

1. When it’s hot, you need me to make cool.
…………….

2. You can see yourself when you look in me.
…………….

3.
I have colourful feathers. I can copy your sayings.
…………….


Part 2: Look at the picture. Decide the whether the statements are True (T) or False (F). There is one example.
0. Linda has a doll and a teddy. T

1. It’s snowy today.
2. Peter is sleeping on the bed.
3. My cat is next to the armchair.


Part 3: Read the passage and circle A, B or C.

Hello! My name is John and this is my house. It has two floors – the ground floor and the first floor. On the ground floor, there is a kitchen, a dining room and a living room. My bedroom is on the first floor. I share it with my brother, Jack. There is also my parent’s bedroom and a bathroom. There is a swimming pool in front of the house. The garden is behind the house. It is beautiful with many colourful flowers and a big tree. My father makes white fence around the house.

How many floors are there in John’s house? A. 1

B. 2 C. 3

How many people are there in John’s family? A. 3

B. 4 C. 5

Which room is NOT on the ground floor?


Which is in front of John’s house? A. The garden

B. The swimming pool C. The fence
WRITING

Part 1: Reorder the letters to make a word. There is one example.


0. n s y n u → ...sunny... 1. d r o e b w a r → ………………
2. r a i b b t
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓