Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HK I LỚP 4 2011-2012

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Thuy
Ngày gửi: 18h:56' 14-12-2011
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 528
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TP SƠN LA
TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I
TIẾNG ANH 4 - NĂM HỌC 2011 - 2012
(Thời gian 35 phút không kể thời gian giao đề)

Full name:……………….....……………...............................……………....Class: 4A…..

Written test

Exercise 1: Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau) (2 points)
Science is her favourite subje_ _.
_ _ y do you like Music?
I have Engli_ _ on Monday.
My bi _ th _ _ y is i _ M _ y.

Exercise 2: Reorder the words to make sentences. ( Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2 points)
1. this / is / for / gift / you / .
( ____________________________________________________________
2. is / your / when / birthday / ?
( ____________________________________________________________
3. have / I / new / a / eraser / .
( ____________________________________________________________
4. are / our / school / those / bags / .
( ____________________________________________________________
5. how / students / many / there / are / her / in / class / ?
( ____________________________________________________________
6. do / you / English / when / have / ?
( ____________________________________________________________
7. I / am / student / a / Primary / Quang Trung / School / at / .
( ____________________________________________________________
8. learn / I / to / read / write / in / English / and / .
( ____________________________________________________________
9. happy / to / birthday / you / !
( ____________________________________________________________
10. subjects / have / what / do / you / today / ?
( ____________________________________________________________
Exercise 3: Select and circle the letter A, B , or C. (Chọn và khoanh tròn vào A, B hoặc C) (2 points)
1. What’s ________ name? She’s Mai.
A. she B. her C. his
2. What do you do during Music ________?
A. sections B. subjects C. lesson
3. We ________ songs.
A. sing B. dance C. read
4. Where’s he ________? He’s from England.
A. from B. come C. is
5. Would you like an ________?
A. banana B. candy C. apple
6. I can speak ________.
A. English B. England C. Vietnam
7. What ________ do you have today?
A. lessons B. subjects C. units
8. ________ do you have Music?
A. what B. why C. when
9. I have it ________ Tuesday and Friday.
A. on B. in C. at
10. He is happy ________ today is her birthday.
A. because B. but C. and

Exercise 4: Read and write the answers. (Đọc và viết các câu trả lời) (1.5 points)
Her name is Linda. She is a student at Oxford Primary School. There are twenty five students in her class. Today they have Maths, English, Science and Art. She likes Maths the most because she can learn about interesting numbers. She does not like Art because it is difficult to draw a picture.
1. How many students are there in her class ?
(…………………………………………………………………………………………..…………..............
2. What subjects do they have today ?
(…………………………………………………………………………………………..…………..............
3. Why does Mary like Maths ?
(…………………………………………………………………………………………..…………..............
Exercise 5: IV. Read and check TRUE (T) or FALSE (F) (1.5 points)
Tam and Nga are students at Hung Vuong Primary School. At school they study many subjects such as Vietnamese, English, Maths, Music, Science... They have Vietnamese and Maths every day. They have English on Tuesday and Friday. During English lesson they lean to speak English. They sing English songs too. English is an interesting subject for them.
1. Tam and Nga study at Hung Vuong Primary School.
2. They study some subjects at school.
3. They have English every day.
4. During English lesson they learn to sing and dance.
5. Today they have Vietnamese and Maths.

Exercise 6: Read and answer (Đọc và trả lời) (1 point)
A BIRTHDAY PRESENT
It is Peter’s birthday. His father takes him to the pet shop. He buys a present. It’s a puppy. Peter is happy. He calls his puppy is Snowy. Peter and Snowy often play together. They play in the gardent.
1. Whose birthday is it?
( ____________________________________________________________
2. Where does Peter’s father take him?
( ____________________________________________________________
3. What does Peter’s father buy?
( ____________________________________________________________
4. What does Peter call his puppy?
( ____________________________________________________________
5. Where do Peter and Snowy play?
( ____________________________________________________________
 
Gửi ý kiến