Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HK II - 2011 - 2012

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Minh
Ngày gửi: 05h:41' 14-05-2012
Dung lượng: 129.4 KB
Số lượt tải: 523
Số lượt thích: 0 người
PHòNG GIáO DụC - ĐàO TạO
Tiền hảI

Đề KiểM TRA CHấT LƯợng học kì ii năm học 2010 – 2011
Môn : Tiếng Anh 5
Thời gian làm bài : 40 phút; Đề thi gồm 02 trangHọ và tên học sinh: ……………………...…………………………….……….…. Số báo danh: ……….……
Lớp: ……………… Trường Tiểu học: ………………..……………………………….………………………….…
(
Thí sinh làm bài vào giấy thi
I. Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ 1 từ khác với các từ còn lại.
A. me B. him C. them D. our
A. weekend B. festival C. yesterday D. tomorrow
A. write B. sing C. game D. dance
A. farmer B. factory C. hospital D. farm
A. doing B. playing C. working D. interesting
II. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.
Last Sunday Ba ……………… late.
A. get up B. got up C. go to school D. have lunch
I was born ……………… July 20th, 2000.
A. in B. to C. by D. on
Is tomorrow Sunday ……………… Monday?
A. and B. but C. or D. because
My favorite ……………… in school are English and Informatics.
A. subjects B. sports C. games D. food
Mr. Lam and Mr. Lan are ………………. They work in a hospital.
A. teachers B. farmers C. workers D. doctors
……………… do you skip rope? ~ I usually skip rope.
A. How B. How often C. How much D. How many
I ……………… at our school festival yesterday.
A. was B. were C. am D. is
My sister likes eating candy before going to bed, so she had a ……………… last week.
A. fever B. cough C. toothache D. cold
I have a headache. ~ You should ……………… some aspirins.
A. take B. drink C. eat D. do
What ……………… you ……………… tomorrow?
A. are / doing B. are / going to do C. did / do D. A & B
III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Lan, Mai and Huong …………… doing English exercises now.
What ……….. the students in class 5A do at the festival yesterday?
I often play badminton …………… Sunday morning.
It’s hot today. Let’s ………….swimming.
Where …………. you last night?IV. Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau.
1. We are sing an English song now.


2. The students was at Song festival last Sunday.


3. Peter want to be a good soccer player.


4. I was born in October 1st 2000, in Thai Binh.


5. It always is cold in the winter.V. Xếp từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh.
Learn / in / we / to / Vietnamese / read / , / write / . / and


Ahead / turn / . / go / and / right / straight


Tonight / going / to / ? / they / cinema / are / the


Him / what / matter / with / the / is / ? /


I / not / to / want / play / do / . / chess


VI. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi dưới đây.
During the break time the students in our school play in the schoolyard. The boys often play football. The girls always play hide – and – seek. I like to play chess with my close friend, Quang in the classroom. Mai and Hoa sometimes tell some funny stories.
Today the boys and the girls can’t play in the schoolyard because it is raining.
Where are the students during the break time?


What do the boys often do?


What do the girls do?


Who does the write like to play chess with?


Why can’t the boys and the girls play in the schoolyard today?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓