Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HK II Địa lí 9 - 2017-2018.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Bình Giang
Người gửi: Trần Quang Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:06' 09-05-2018
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 306
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 10/04/2018
Ngày dạy: ... /05/2018
Tuần: 36 – Tiết PPCT: 54
KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: ĐỊA LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
1. Mục tiêu kiểm tra:
a. Về kiến thức:
- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng của học sinh trong học kỳ II sau khi học về hai vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển - đảo, địa lí tỉnh Kiên Giang.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong năm học nhằm điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học tới.
b. Kỹ năng:
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ, phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và phát triển sản xuất ở hai vùng kinh tế trên.
c. Thái độ:
- Tôn trọng việc học, thêm yêu môn học
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập,chuẩn bị đồ dùng học tập.
b. Chuẩn bị của giáo viên: đề kiểm tra photo sẵn, ma trận, đáp án thang điểm:
+ Ma trận đề: (Hình thức kiểm tra: Tự luận)

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng
Mức độ thấp
Mức độ cao


Chủ đề: 1
Đông Nam Bộ


- Vận dụng những kiến đã học, dựa vào bảng số liệu vẽ được biểu đồ tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước (C4a)
Nhận xét vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước. (C4b)


Số câu
Số điểm
Tỷ lệ


Số câu: 2/3
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 30%
Số câu: 1/3
Số điểm: 1
Tỷ lệ: 10%
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỷ lệ: 30%

Chủ đề: 2
Đồng Bằng Sông Cửu Long


- Giải thích được vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm trồng lúa lớn nhất của cả nước (C1)
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%


Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%

Chủ đề: 3
Phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Biết được những phương hướng chính bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo (C2)

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%

Chủ đề: 4
Địa lí tỉnh Kiên Giang
- Biết được những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế của Kiên Giang. (C3)

 Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỷ lệ: 30%Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỷ lệ: 30%

Tổng số câu

Tổng số điểm
Tỷ lệ
Số câu: 2 (C2+C3)
Số điểm: 5
Tỷ lệ: 50%
Số câu: 1 (C1)
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%
Số câu: 2/3 (C4a)
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%
Số câu: 1/3 (C4b)
Số điểm: 1
Tỷ lệ: 10%
Số câu: 4

Số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%

+ Đề kiểm tra:
Câu 1: (2 điểm) Vì sao nói Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm trồng lúa lớn nhất của cả nước?
Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu những phương hướng chính bảo vệ tài nguyên môi trường biển.
Câu 3: (3 điểm) Kiên Giang có những điều kiện tự nhiên gì thuận lợi cho phát triển kinh tế?
Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước = 100%)
Các ngành công nghiệp trọng điểm
Sản phẩm tiêu biểu


Tên sản phẩm
Tỉ trọng so với cả nước

Khai thác nhiên liệu
Dầu thô
100,0

Điện

 
Gửi ý kiến