Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HK1 Hình học 7 năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quang Điệp
Ngày gửi: 09h:31' 23-12-2018
Dung lượng: 56.1 KB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
MộtsốbàitậpHìnhhọc Minh họa
Bài 5/Đ : có AB = AC. Từ B và C kẻ BMAC M, CNAB tại N, gọi O làgiaođiểmcủa BM và CN.
Chứng minh : BM = CN b) Chứng minh : BON = COM
c)AOlàtiaphângiáccủa
d)Gọi I làtrungđiểmcủa BC. Chứngminh 3 điểm A, O, I thẳnghàng.
Bài 10/Đ :ChoABC vuôngtại A và AB < AC. Vẽtiaphângiáccủacắt ACD, trêntia BC lấy E sao cho BE = BA.
Chứngminh : DA = DE. b)Chứngminh: DE  BC.
c)AB lấy M saocho AM = EC. Chứng minh 3 điểm M,D,Ethẳng hang.
Bài1 :Cho nhọn. Trêntia Ox vàOylấycácđiểm A và B saocho OA = OB. Kẻ AM tai M, kẻ BN Ox tại N.
Chứng minh : AM = BN
Gọi H làgiaođiểmcủa AM và BN. Chứng minh : AHN = BHM
Chứng minh OH làtiaphângiáccủa
Đườngthẳng qua B và song songvới AM cắtđườngthẳng qua A và song songvới BN tại G. CHứng minh 3 điểm O, H, G thẳnghàng.
Bài2 :Cho tam giác ABC, trêntia AC lấyđiểm M saocho CA=CM, trêntia BC lấyđiểm N saocho CB=CN.
Chứngminh:BA = MN. b) Chứng minh: 
c)Qua A vẽđườngthẳngxy song song BN, đườngthẳngnàycắt MN tại E.
Chứngminh : N làtrungđiểmcủa EM.
Bài3 :Cho DEF vuôngtại D có O làtrungđiểmcủa FE. Trêntia DO lấy A saocho O làtrungđiểmcủa AD.
Chứngminh : EA = DF. b) Chứng minh : FA  FD
c)Từ F kẻđườngthẳngxy song songvới DO, kẻ AHxytại H. Chứng minh: 
Câuhỏitrắcnghiệm
Câu 11: Cho hàmsố, Nếuthì
A.4 B.  C.  D. Đ.sốkhác
Câu 1: Lớp 7A, 7B, 7C cósố HS tỉlệvới 3:4:5. Tổngsố HS cả 3 lớplà 120.Số HS lớp 7B?
30 B. 40 C. 50 D. Đ.sốkhác
Câu 2: Tìmn biết
A.  B.  C.  D. 
4/ Điềndấu x vào ô thíchhợp
Câu
Đúng
Sai

A. Hai tam giácbằngnhaulàhai tam giáccócácgóctươngứngbằngnhauB. Hai tam giácbằngnhauthìcócácgóctươngứngbằngnhauC. Hai tam giáccócácgóctươngứngbằngnhau, cáccạnhtươngứngbằng
nhauthìhai tam giácđóbằngnhauD.Hai tam giácbằngnhaulàhai tam giáccócáccạnhbằngnhau,vàcócác
gócbằngnhau1/ Cho hìnhvẽ .Hãychọncâusai :
A .∆ ABC = ∆ ADE ( c .g .c) B. ∆ ABC = ∆ ADE (g .c .g)
C. ∆ ABC = ∆ ADE ( c. huyền - g. nhọn) D. ∆ ABC = ∆ ADE ( c.c.c) 
Gửi ý kiến