Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De thi hk1 hoa 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Huy Hoàng
Ngày gửi: 10h:37' 08-09-2017
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THPT MARIE CURIE, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2014 – 2015
A. PHẦN LÝ THUYẾT (7 điểm)
Câu 1: (1 điểm): Cho các nguyên tử sau: . Hãy cho biết các nguyên tử nào là đồng vị của nhau?
Câu 2: (1 điểm): Hidro có 2 đồng vị bền là . Clo có hai đồng vị bền là . Hãy viết công thức các loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ các đồng vị trên.
Câu 3: (1 điểm): Cho ký hiệu nguyên tử titan . Xác định số proton, số nơtron, số electron của nguyên tử.
Câu 4: (2 điểm): Tổng số các hạt trong một nguyên tử (Z) là 28 trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 1 hạt.
a/ Tính số khối của nguyên tử (Z)
b/ Viết kí hiệu nguyên tử
c/ Viết cấu hình e của nguyên tử (Z) và cho biết (Z) là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích.
Câu 5: (2 điểm): Nguyên tử nguyên tố (X) có 3 lớp electron lớp ngoài cùng là 3.
a/ Viết cấu hình e của (X).
b/ Viết kí hiệu nguyên tử.
d/ Viết cấu hình e của nguyên tử (Z) và cho biết .
Câu 6: (2 điểm): Nguyên tử nguyên tố (X) có 3 lớp electron, số electron lớp ngoài cùng là 3.
a/ Viết cấu hình e của (X).
b/ Xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử (X).
c/ Xác định vị trí của (X) trong Bảng Thống Tuần Hoàn. Giải thích?
B. PHẦN TOÁN (3 điểm): Nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,973. Bạc có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất là chiếm 51,35%.
a/ Tìm thành phần % của đồng vị thứ hai.
b/ Tìm số khối của đồng vị thứ hai.
c/ Tính thành phần % về khối lượng của đồng vị trong hợp chất AgCl.
ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2014 – 2015
Câu 1: (1,5 điểm):
a/ Xác định số proton, nơtron, electron của các nguyên tử sau: .
b/ Viết kí hiệu nguyên tử P, biết P có 15 proton và 16 nơtron.
Câu 2: (1,5 điểm): Cho các nguyên tử sau: .
a/ Viết cấu hình e. Xác định X, T là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b/ Xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) các nguyên tố X, Y.
Câu 3: (1 điểm): Cho các nguyên tử sau:  Hãy xác định các nguyên tử nào là đồng vị, đồng khối của nhau.
Câu 4: (1 điểm): Biết Na ở chu kì 3, nhóm IA; K ở chu kì 4, nhóm IA; Al ở chu kì 3, nhóm IIIA. So sánh tính kim loại giữa các nguyên tố trên.
Câu 5: (1 điểm): Các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a/ Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron
b/ Trong một chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì độ âm điện nguyên tử các nguyên tố giảm dần.
c/ Lớp L của một nguyên tử có tối đa 8 electron.
d/ Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số nơtron.
Câu 6: (1 điểm): Nguyên tử X có tổng số hạt là 34. Trong hạt nhân X có số hạt mang điện ít hơn hạt không mang điện 1 hạt.
Xác định số lượng mỗi loại hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử X.
Câu 7: (1,5 điểm): Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị với tỉ lệ = 105: 245.
a/ Tính nguyên tử khối trung bình của Cu.
b/ Tính % mỗi đồng vị 
Câu 8: (1,5 điểm): Nguyên tố R ở nhóm VA. Oxit cao nhất của R có phân tử khối bằng 142u.
a/ Xác định tên R?
b/ Tính % khối lượng R trong hợp chất khí với hidro?
(C= 14; Si= 28; S= 32; Cl= 35,5; F= 19; P= 31; N= 14; O= 16; H=1)
ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2014 – 2015
I. PHẦN CHUNG: (7 điểm)
Câu 1: (1 điểm): Thế nào là đồng vị của một nguyên tố hóa học
 
Gửi ý kiến