Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hk1 tieng anh lop 2 tu chon

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phụng
Ngày gửi: 23h:33' 08-12-2016
Dung lượng: 363.8 KB
Số lượt tải: 1956
Số lượt thích: 0 người
PHUOC LONG PRIMARY SCHOOL
Full name: ………………………………
……………………………………….….
Class: …………………………………....
THE FIRST– SEMESTER EXAMINATION
ENGLISH GRADE 2

Time allowed : 40 minutes
School year : 2013 - 2014

………………………………………………………………..
Marks
Listening Reading Writing


Teacher’s comments


I: LISTENING (10pts)
Listen and check (() the correct answers:
1. / /
2. / /

3. / /
4. / /
5. / /
II: READING (10 pts):
1. Matching: (5 pts)
Sister Dad Mum Grandma Grandpa


/

2. Underline the correct words and match: (5 pts)
There is one example.
0. gjuice • • bird
1. abapple • • crocodile
2. bfaibird • • mango
3. mangogh • • lion
4. kncrocodile • • apple
5. lionbh • • juice
III: WRITING (10pts)
1. Look, trace and write: (6 pts)
Pandas hippos crocodiles lions


1. /// They’re ………………………………
2. /// They’re ………………………………
3. // They’re ………………………………
4. /// They’re ………………………………

2. Colour the pictures and circle the correct words: (4 pts)
/ /
Kangaroo / Bear Elephant / Panda
No_avatarf

CHO EM XIN FILE NGHE DUOC K Ạ? MANY THANKS^^

 
Gửi ý kiến