Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HK2 toán 11 2018-2019 Quảng Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn A
Ngày gửi: 19h:56' 30-04-2021
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 908
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM



(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 101




A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)



Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Nếu 𝑎//𝑏 và
𝛼a thì
𝛼b .
B. Nếu
𝛼
𝛽 và a
𝛼 thì a
𝛽 .
C. Nếu a và b là hai đường thẳng phân biệt và a
𝛼 , b
𝛼 thì 𝑎//𝑏 .
D. Nếu 𝑎
𝛼 và b a thì b
𝛼 .
Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số .
A.
𝑦=3
sin
𝑥. B.
𝑦=−3
sin
𝑥+1. C.
𝑦=−3
sin
𝑥. D.
𝑦
sin
𝑥.
Câu 3. Tính
A. 5. B. 0. C. +∞. D. −5.
Câu 4. Cho hàm số 
Tìm điều kiện của tham số và để hàm số trên liên tục tại điểm 
A. 2𝑎−6𝑏=1. B. 2𝑎−4𝑏=1. C. 16𝑎−33𝑏=6. D. 𝑎−8𝑏=1.
Câu 5. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. 4𝑦
𝑐𝑜𝑠
2
𝑥
𝑦
2=−2
𝑠𝑖𝑛
2
2𝑥. B. 4𝑦
𝑐𝑜𝑠
2
𝑥
𝑦
2=0.
C. 2𝑠𝑖𝑛𝑥−𝑦′=0. D.
𝑠𝑖𝑛
2
𝑥+𝑦′=1.
Câu 6. Cho hình chóp có và đáy là hình vuông. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
𝑆𝐴𝐶
𝑆𝐵𝐷.B.
𝑆𝐴𝐷
𝑆𝐵𝐶.C. 𝐴𝐶
𝑆𝐴𝐵.D. 𝐵𝐷
𝑆𝐴𝐷.
Câu 7. Tìm vi phân của hàm số 
A. 𝑑𝑦=6𝑥−2.B. 𝑑𝑦
6𝑥−2
𝑑𝑥.C. 𝑑𝑥
6𝑥−2
𝑑𝑦.D. 𝑑𝑦=6𝑥−2𝑑𝑥.
Câu 8. Một chất điểm chuyển động theo phương trình , trong đó , t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m) . Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm ( giây) .
A. 32 𝑚/𝑠. B. 22 𝑚/𝑠. C. 27 𝑚/𝑠. D. 28 𝑚/𝑠.
Câu 9. Tính 
A. 3. B. 1. C. −5. D. +∞.
Câu 10. Cho hình chóp tứ giác đều có và 𝑆𝐵. Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng 
A. 𝑑
𝐴
𝑆𝐵𝐶

=. B. 𝑑
𝐴
𝑆𝐵𝐶

=.
C. 𝑑
𝐴
𝑆𝐵𝐶=𝑎. D. 𝑑
𝐴
𝑆𝐵𝐶

=.


Câu 11. Cho tứ diện, gọi là trọng tâm của tam giác. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
GA
𝐺𝐶
𝐺𝐷
𝑂. B.
GA
𝐺𝐵
𝐺𝐶
𝑂.
C.
GA
𝐺𝐵
𝐺𝐷
𝑂. D.
GB
𝐺𝐶
𝐺𝐷
𝑂.
Câu 12. Tính 
A. B. C. D. 0.
Câu 13. Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số 
A. 𝑦′′=.B. 𝑦′′=.C. 𝑦′′=.D. 𝑦′′=.
Câu 14. Cho hình lập phương . Gọi là góc giữa hai đường thẳng và Tính .
A. 𝛼
30
0.B. 𝛼
45
0.C. 𝛼
60
0.D. 𝛼
90
0.
Câu 15. Tìm đạo hàm của hàm số .
A.
𝑦=3𝑥−2.B.
𝑦=3
𝑥
2−2.C.
𝑦
𝑥
3−2.D.
𝑦=3
𝑥
2−2𝑥.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)


Bài 1 (2,0 điểm).
a. Tìm b. Tìm
c.Cho hàm số 
Tìm điều kiện của tham số m để hàmsốtrên liên tục tại điểm 
Bài 2 (1,0 điểm).Cho hàm số , có đồ thị 
a. Tính đạo hàm của hàm số trên.
b. Viết
 
Gửi ý kiến