Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE THI HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Lài (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:11' 20-12-2017
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 87
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

  Môn kiểm tra: Công nghệ
  Lớp: 7 Hệ: THCS
  Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)

  Ma trận đề

  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Sáng tạo
  Cộng
  Định hướng phát triển năng lực học sinh
  
  Chủ đề 1: LÂM NGHIỆP (9 TIẾT)
  - Thế nào là vật nuôi đặc sản ? Kể tên một số vật nuôi đặc sản mà em biết
  - Phân biệt các loại rừng
  - Muốn khai thác rừng ở Việt nam cần có những điều kiện nào?
  Ở địa phương em suy giảm diện tích rừng dẫn đến hậu quả gì?

  
  
  - Năng lực tự học.
  - Giải quyết vấn đề
  - Năng lực tư duy sáng tạo

  
  Số câu
  1
  1,5
  (½ của câu 3)
  0,5
  ½ của câu 3
  
  3

  
  
  Số điểm
  2

  3
  3
  
  8
  
  
  Tỉ lệ %
  25%
  37,5%
  37,5%
  
  80%
  
  
  Chủ đề 2: NGƯ NGHIỆP (9 TIẾT)
  - Kể tên các loại thức ăn nhân tạo thường được dùng để nuôi động vật thủy sản?
  
  
  Theo em có những biện pháp nào để phát triển tiềm năng ngư nghiệp ở nước ta?

  
  - Năng lực tự học
  - Giải quyết vấn đề
  - Năng lực tư duy sáng tạo
  - Năng lực vận dụng kiến thức
  
  Số câu
  1
  
  
  1
  2
  
  
  Số điểm
  1
  
  
  1
  2
  
  
  Tỉ lệ %
  50% =đ
  
  
  50%=đ
  20%
  
  
  Tổng số câu
  2
  1,5
  0,5
  1
  5
  
  
  Tổng điểm
  3
  3
  3
  1
  10
  
  
  T ỉ lệ%
  30%
  30%
  30%
  10%
  100%
  
  
  
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Câu 1: (2điểm): Thế nào là vật nuôi đặc sản ? Kể tên một số vật nuôi đặc sản mà em biết?
  Câu 2: (1điểm): Phân biệt tác dụng các loại rừng:
  Tác dụng
  Rừng sản xuất
  Rừng phòng hộ
  Rừng đặc dụng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 3: (5điểm) : Muốn khai thác rừng ở Việt nam cần có những điều kiện nào? Ở địa phương em suy giảm diện tích rừng dẫn đến hậu quả gì?

  Câu 4: (1điểm): - Kể tên các loại thức ăn nhân tạo thường được dùng để nuôi động vật thủy sản?
  Câu 5: (1điểm): Theo em có những biện pháp nào để phát triển tiềm năng ngư nghiệp ở nước ta?


  --------------------HẾT--------------------

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

  HƯỚNG DẪN CHẤM
  ĐIỂM
  
  Câu 1: 2đ - Vật nuôi đặc sản là những vật nuôi có những đặc tính riêng biệt, nổi trội, tạo nên nét đặc trưng cho địa phương nào đó.
  Ví dụ: Dê núi Ninh Bình, Bò tơ Củ Chi, Gà Đông Tảo- Hưng Yên...

  1đ  
  Câu 2: 1đ


  Tác dụng
  Rừng sản xuất
  Rừng phòng hộ
  Rừng đặc dụng
  
  
  Cho sản xuất gỗ
  Bảo vệ: nước, đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa…môi trường
  Bảo tồn nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích…
  
  
  1đ

  
  Câu 3: 5đ - Khu đã có chủ quản lí, sử dụng được pháp luật thừa nhận.
  - Những khu rừng chưa có chủ quản lí do chính quyền địa phương quản lí…
  - Lượng gỗ khai thác phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật…
  - Chủ rừng chỉ được phép khai thác khi hoàn thành các hồ sơ khai thác….
  * Ở địa phương em suy giảm diện tích rừng dẫn đến hậu quả:
  - Khí hậu bị thay đổi: hạn hán, lũ lụt…
  - Suy giảm đa dạng sinh học…

  0,5đ
  0,5đ
  0,5đ
  0,5đ

  1,5đ
  1,5đ

  
  Câu 4: 1đ
  - Thức ăn tinh
  - Thức ăn thô…
  - Thức ăn hỗn hợp...

  0,25đ
  0,25đ
  0,5đ

  
  Câu 5:1đ
  Tận dụng 3260 km bờ biển, 1
   
  Gửi ý kiến