Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HKI 18-19 QNAM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Bút
Ngày gửi: 19h:48' 30-12-2019
Dung lượng: 68.6 KB
Số lượt tải: 359
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Tiếng Anh lớp 7 – Chương trình 7 năm
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài vào tờ giấy kiểm tra riêng)


I. Nghe (2,0 đ). Gồm 2 phần gọi là Part 1 và Part 2.
Part 1. Lắng nghe và viết một từ hoặc một số đếm vào câu trả lời (1,0 điểm)
1. What is Pat’s friend’s name? .
2. How many girls are in Pat’s class? .
3. Who is the woman in Pat’s picture? Mrs .
4. How many mice has the woman got? .
Part 2. Lắng nghe và viết T (True) cho câu trả lời đúng, viết F (False) cho câu trả lời sai (1,0 điểm)

T
F

1. Tom’s favorite animal is frog.2. The baby is in the living room.3. Ben is having dinner with sausages.4. Kim is wearing a green skirt and a yellow T- shirt.II. Chọn từ có phần gạch chân (A, B, C hay D) được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (0.5 điểm)
1. A. also B. post C. movie D. old
2. A. teenager B. together C. guitar D. game
III. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. (1.5 đ)
1. Jane always gets up very early, so she ________ for class.
A. is never late B. never is late C. is late never D. never late is
2. Ba: “_____ you be free tomorrow?” – Linda: “Yes, I will”
A. Do B. Are C. Will D. Have
3. Hoa _____ a nice dress today.
A. wear B. wears C. wearing D. is wearing
4. _____ take care of sick people.
A. Doctors B. Teachers C. Farmers D. Journalists
5. Nga: “_____ you like to go fishing with us?” – Peter: “I’d love to.”
A. Will B. Would C. Should D. Can
6. She works _____ hours than any workers.
A. few B. fewer C. a lot D. many

IV. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới. (2,0 đ)
Hi! My name’s Hoa. I’m Vietnamese. Now I’m in California, at the International School. I’m in class 7 with eight other students. They’re all from different (1) _____ - France, Japan, China and Mexico.
Classes start at 8.30 each morning and the school day (2) _____ at 3.30 or 4 o’clock. We have one hour for lunch and two (3) _____ each day. We often go to the school cafeteria and buy snacks and drinks at a break or at lunchtime.
The lessons (4) _____ very interesting and my favorite subject is Geography.
A. Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống thích hợp nhất. (1,0 đ) (Lưu ý: Có 1 từ thừa)
are ends countries twenty-minute breaks finish

B. Trả lời các câu hỏi sau. (1,0 đ)
1. Where do the students come from?
2. How long does the school day last?
3. What do they do at a break or at lunchtime?
4. What is Hoa’s favorite subject?
V. Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn. (2,0 đ)
1. My father / much / drinks / never / breakfast. / coffee / for (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa).
2. The school library has about four thousand books. (Viết câu hỏi cho các từ được gạch chân).
3. Ba / be / the / good / student / our class. (Hoàn thành câu từ các từ gợi ý).
4. His Dad has fewer days off than his Mom.
No_avatar

V. Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn. (2,0 đ)
1. My father / much / drinks / never / breakfast. / coffee / for (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa). trung tâm gia sư quận tân phú thích nhất phần thi này

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓