Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKI CN 8 (2017-2018) TỰ LUẬN CÓ ĐỦ MT + ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiên Som Phon
Ngày gửi: 19h:25' 11-12-2017
Dung lượng: 24.9 KB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: 2017 - 2018)
TRƯỜNG PTDTNT THCSMÔN: CÔNG NGHỆ 8
HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút

1/ Ma trận đề:
Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Vẽ kĩ thuật
Nêu được khái niệm bản vẽ kỹ thuật, hình cắt và bản vẽ chi tiết.
Nêu được quy ước vẽ ren.
Nêu được công dụng của bản vẽ chi tiết.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1,5

30%
1

20%
0,5
0,5đ
5%

3
5,5đ
55%

Cơ khí
Nêu được khái niệm mối ghép cố định.


Vận dụng công thức  vào giải bài tập.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%


1

10%
2
2,5đ
25%

An toàn điện

Nêu được khai niệm và vai trò của điện năng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%


1

20%

Tổng số câu
Tổng sốđiểm
Tỉ lệ %
2,5
4,5đ
45%
2

40%
1,5
1,5đ
15%
6
10đ
100%


Duyệt của TP GV ra ma trậnTrần Quốc Hùng Kiên Som Phon
PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: 2017 - 2018)
TRƯỜNG PTDTNT THCSMÔN: CÔNG NGHỆ 8
HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút

2/ Nội dung đề:
Câu 1: (1,5 điểm) Thế nào là mối ghép cố định?Chúng gồm mấy loại kể ra ?
Câu 2: (1,5 điểm) Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
Câu 3: (2,0điểm)Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Thế nào là hình cắt? Hình cắt dùng để làm gi?
Câu 4: (2,0điểm) Nêu quy ước vẽ ren nhìn thấy và ren che khuất.
Câu 5: (2,0 điểm) Điện năng là gì? Nêu vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống?
Câu 6: (1,0điểm) Một hệ thống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn có 60 răng và đĩa dẫn có tốc độ quay 40 (vòng/phút) thì đĩa bị dẫn quay nhanh gấp 3 lần đĩa dẫn. Hãy tính số răng của đĩa bị dẫn?


---------Hết----------Duyệt của TP GV ra đềTrần Quốc Hùng Kiên Som PhonPGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: 2017 - 2018)
TRƯỜNG PTDTNT THCSMÔN: CÔNG NGHỆ 8
HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút

3/ Đáp án và biểu điểm:
Câu
Nội dung
Điểm

1
- Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.
- Chúng gồm mối ghép không tháo được và mối ghép tháo được.
1,0

0,5

2
- Bản vẽ chi tiết gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết để xác định chi tiết máy.
- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
1,0

0,5

3
- Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.
- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong vật thể.

1,0

0,5
0,5

4
- Ren nhìn thấy:
+ Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.
+ Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng.
- Ren bị che khuất: Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.

0,5
0,5

1,0

5
- Năng lượng của dòng điện (công của dòng điện) được gọi
 
Gửi ý kiến