Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HKI--CÓ ĐÁP ÁN CỤ THỂ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TÀI LIỆU
Người gửi: Nguyễn Kin Lụa
Ngày gửi: 03h:49' 02-01-2022
Dung lượng: 643.5 KB
Số lượt tải: 706
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Ngọc Phú)
ĐỀ THI THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Toán 11)
Đề 03 – Thời gian làm bài : 60 phút
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số 
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Cho 6 chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7. Từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
A. 120. B. 60. C. 20. D. 40.
Câu 3: Giải phương trình .
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và SBC. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI ?
A. B. và SA không có điểm chung.
C. D. và SA là hai đường thẳng.
Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm và M là điểm trên cạnh BC sao cho . Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào sau đây:
A. B. C. D. 
Câu 7: Tìm hệ số của trong khai triển đa thức .
A. 1293600. B. C. D. 
Câu 8: Cho đường thẳng d song song mặt phẳng và d nằm trong mặt phẳng . Gọi a là giao tuyến của và . Khi đó:
A. a và d trùng nhau. B. a và d cắt nhau. C. a song song d. D. a và d chéo nhau.
Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho biết . Tìm tọa độ A’ là ảnh của A qua phép đối xứng trục Ox.
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho biết . Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của .
A. 9. B. 6.
C. 8. D. Cả ba phương án trên đều sai.
Câu 11: Cho đa giác đều 16 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều đó?
A. 560. B. 112. C. 121. D. 128.
Câu 12: Giải phương trình .
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Giao tuyến của hai mp và là đường thẳng d được dựng như thế nào sau đây?
A. Đi qua D và song song với AC. B. Đi qua D và song song với MN.
C. Đi qua D và song song với AB. D. Cả ba câu A, B, C đều sai.
Câu 14: Hình bình hành có bao nhiêu trục đối xứng?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 0.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Giao tuyến của hai mp và là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?
A. BJ B. AD C. IJ D. BI
Câu 16: Số nào sau đây là nghiệm của phương trình ?
A. B. C. D. 
Câu 17: Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một câu trả lời đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án rả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời đúng từ 9 câu trở lên.
A. B. 
C. D. 
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của BC, CD, SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là một đa giác (H) . Hãy chọn khẳng định đúng:
A
 
Gửi ý kiến