Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hki de 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Xuan Trong
Người gửi: Mai Xuan Trong
Ngày gửi: 19h:24' 10-12-2010
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2010- 2011
Môn : Toán Lớp 6 Thời gian làm bài 90 phút
ĐỀ SỐ 6
Phần I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: (0.5đ) Số chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là:
A. 2 hoặc 5.
B. 5 hoặc 8.
C. 8 hoặc 2.
D. 0 hoặc 4.

Câu 2: (0.5đ) Cho các số 621; 1205; 1327; 6354. Có mấy số chia hết cho 9 ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 3: (0.5đ) Có bao nhiêu số nguyên tố có một chữ số ?
A. 4.
B. 5.
C. 10.
D. 3.

Câu 4: (0.5đ) Số nào là số nguyên tố trong các số sau ?
A. 77.
B. 83.
C. 87.
D. 39.

Câu 5: (0.5đ) Số 84 được phân tích ra số nguyên tố có kết quả là:
A. 22.3.7
B. 3.4.7
C. 23.7
D. 2.32.7

Câu 6: (0.5đ) Điểm E nằm giữa hai điểm M và N thì:
A. ME + MN = EN
B. MN + EN = ME
C. ME + EN = MN
D. đáp án khác.

Câu 7: (0.5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A. IM = IN.
B. IM + IN = MN.
C. IM = IN = .
D. đáp án khác.

Câu 8: (0.5đ) Cho hai tập hợp  và  khi đó cách viết nào sau đây không đúng ?
A. .
B. .
C. .
D. .

Phần II – Tự luận (6 điểm)
Câu 9 :(1.0 điểm). Thực hiện phép tính:
A = 316 - (52. 22 + 24) : 23 – 3. 23
Câu 10 :(2.0 điểm).
a) Tìm x, biết: (x – 38) : 16 = 12
b) Tính nhanh: 16. 25 + 24. 75
Câu 11: (1.5 điểm) Tìm UCLN và BCNN của 48; 60; 72
Câu 12 :(1.5 điểm) Trên đường thẳng xy, lần lượt lấy các điểm A, B, C theo thứ tự đó sao cho
AB = 6cm; AC = 8cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hãy so sánh MC và AB.

 
Gửi ý kiến