Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HKI Family and Friend 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hùynh Nga
Ngày gửi: 06h:39' 22-12-2019
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 1599
Số lượt thích: 0 người
UBND QUẬN THỦ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH TÂY MÔN : Anh văn tự chọn - Lớp: 2
Thời gian làm bài: 30 phút
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………...

Điểm
Nghe
Nói
Đọc
Viết
Điểm TB
Lời phêPART A: LISTENING (NGHE) 10 points

I. Listen and check (() the correct picture. (Nghe và đánh dấu ( vào bức tranh đúng) (4 points)
II. Listen and circle the correct answer. ( Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)( 2 points)
1. This is bag. A. my B. your
2. This is your . A. book B. doll
3. Is this your teddy bear? A. No, it isn’t. B. Yes, it is.
4. Is this your teddy bear? A. No, it isn’t. B. Yes, it is.

III. Listen and number . ( Nghe và đánh số) (4 points)PART B: READING ( ĐỌC) 10 points
I. Read and circle the correct answer. ( Đọc và khoanh tròn đáp án đúng) (2 points)
1. He is a . A. pilot B. farmer
2. My mom is a . A. doctor B. police officer
3. He’s a . A. nurse B. farmer
4. It is a A. pencil case B. school bag

II. Number the picture. (Đánh số bức tranh) ( 3 points)


III. Look at the picture. Fill in the correct circle. ( Nhìn vào bức tranh. Điền vào vòng
tròn chính xác) (3 points)


IV. Read and match . ( Đọc và nối) (2 points)
1. How old are you?
2. What’s your name?
3. Is it a pencil?
4. How are you ?
A. My name is Rosy.
B. No, it isn’t.
C. I’m fine. Thank you.
D. I’m seven years old.

PART C: WRITING ( VIẾT) ( 10 points)
I. Circle the odd-one-out. Write. (Khoanh tròn một từ khác loại và viết) ( 2 points)

1. …………………..


2. …………………..


3. …………………..


4. …………………..

II. Find and circle the words. Then write. ( Tìm và khoanh tròn các từ. Sau đó viết.)
( 6 points)
III. Order the words. (Sắp xếp lại các từ) ( 2 points)

1. eyes./ my/ are/ These
-> ……………………………………………………………………………..
2. Where/ the/ is/ ball/?
-> ……………………………………………………………………………..
3. firefighter?/ a/ Is/ he
-> ……………………………………………………………………………..
4. student./ is/ She/ a
-> ……………………………………………………………………………..


………. The end ……….
***** Good luck to you*****

 
Gửi ý kiến