Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi hkI tiếng anh lớp 4. Family and friends

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Hải My
Ngày gửi: 18h:45' 17-12-2014
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 2327
Số lượt thích: 0 người
Name : ……………………………………..
Class : 4/….
THE FIRST TERM TEST
FAMILY AND FRIENDS Grade 4 (4 periods/week)

Marks:

Listening
Reading and writing
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q. 9
PART I : LISTENING - Time: 25 minutes
Question 1. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)Question 2. Listen and tick () or (() . (1 pt)
1./ What is it ?

. A. B. C.
2./ What do you like?
A.  B.  C. 

3./ What date is it today ?
A. B. C.
4./ I like animals!
A.  B.  C. 
Question 3. Listen and complete. (2 pt)
Dear Junior Magazine,
This is picture of my bed room.There is a bed in my bedroom.There are lots of footballs on my blanket and pillow. There is a (1) _____ _____. I have got twelve books on my shelf. Four books are about football. My clothes are in my cupboard. My (2) ________ clothes are my red shorts and red T-shirt for football. I have got lots of toys and a big toy box. There is a blue rug is next to my bed. There are (3) __________ on my rug (4) ____ ! I like my bedroom and I like football!
Bye!
From Jamie (age 7)
Question 4. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
Example: 

1. npe

P e n2. rbeubr


_ _ _ _ _ _

 3. thleaepn_ _ _ _ _ _ _ _


Question 5. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
1./ I don`t like monkey.

2./ She`s got brown eyes.

3./ He can`t talk.

4./ I`m in class 4C.
Name : ……………………………………..
Class : 4/….
THE FIRST TERM TEST
FAMILY AND FRIENDS Grade 4 (4 periods/week)
PART II : READING AND WRITING. - Time: 20 minute

Question 6: Look and read. Put a tick (( ) or a cross ( ( ) in the box as example. ( 1pt)

1. It’s a monkey.

2. There are three pillows.


3. The doll is under the table.


4. She has got curly hair.

5. There are two carrots.


Question 7: Look and read. Write Yes or No as example. (1pt)

Hello. My name is Nui.
Let’s go to the zoo. Look at the animals. I like parrot! I like parrot! It’s nice. And I like elephant, too. It’s got a long nose. The lion is big. I like it. But I don’t like monkey and snake.
My name’s Nui. Yes
I don’t like parrot. …………
The elephant has got a long nose. …………
The lion is big. …………
I don’t like monkey. …………
Question 8: Look at the picture. Look at the words. Write the sentence. (1pt)


books / These / are / on / shelf / the

(These book are on the shelf.

got / She / hair / curly / has
( ………………………………………………………………………..


has / Square / four / sides / got
(………………………………………………………………………..


is / There/ the / zoo / a / big / lion / in
(……………………………………………………………………..


doll / the / bed / The / is / on
(…………………………………………………………………….


Question 9: Choose a word from the box and write it next to number from 1-4.(1pt)
Milk - grapes – bread – rice - pears


My name’s Thu. I like (1) _________ but I don’t like (2) _______. I like (3)

___________ but I don’t like (4) __________. And I don’t like (5)

_______, too.
.


 
Gửi ý kiến