Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HKII HOA 9 QUANG NAM (DE B)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Bút
Ngày gửi: 15h:33' 19-06-2020
Dung lượng: 15.9 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM


KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Môn: HÓA HỌC – Lớp 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: BA. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A, 2 - B, …
Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các chất đều là hidrocacbon?
A. C2H4, CH4, C2H5Cl. B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H6, C4H10, C2H4. D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 2. Để làm sạch khí CH4 có lẫn khí CO2, có thể dẫn hỗn hợp khí qua lượng dư
A. dung dịch Ca(OH)2. B. dung dịch H2SO4.
C. bột CuO (nung nóng). D. dung dịch Br2.
Câu 3. Hidrocacbon X có số nguyên tử hidro bằng số nguyên tử cacbon, không tham gia phản ứng cộng hợp brom. Chất X có thể là
A. benzen. B. etilen. C. axetilen. D. metan.
Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần?
A. K, Na, Mg, Al. B. Na, Mg, Al, K. C. Al, K, Na, Mg. D. Mg, K, Al, Na.
Câu 5. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp etilen là
A. PP (polipropylen). B. PVC (poli(vinyl clorua)).
C. TNT (trinitrotoluen). D. PE (polietilen).
Câu 6. Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có
A. một liên kết ba. B. một liên kết đơn.
C. hai liên kết đôi. D. một liên kết đôi.
Câu 7. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng cộng?
A. Metan. B. Benzen. C. Etilen. D. Axetilen.
Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với axit axetic?
A. Fe, KCl, C2H5OH. B. KOH, HCl, Mg.
C. CaCO3, CuO, NaOH. D. Na2CO3, Cu, NaOH.
Câu 9. Cho 9,00 gam axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic (có H2SO4đặc làm xúc tác), thu được 11,88 gam etyl axetat. Hiệu suất (%) của phản ứng tạo thành este là
A. 85. B. 90. C. 75. D. 80.
Câu 10. Metan và etilen đều tham gia phản ứng
A. cháy. B. thế clo. C. cộng brom. D. trùng hợp.
Câu 11. Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%. Nồng độ phần trăm (C%) của muối trong dung dịch sau phản ứng là
A. 8,20%. B. 5,63%. C. 5,36 %. D. 16,40%.
Câu 12. Phản ứng hóa học đặc trưng của các hidrocacbon có liên kết kém bền là phản ứng
A. thế. B. cháy. C. cộng. D. thủy phân.

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X gồm metan và etilen trong oxi dư, thu được 11,2 lít khí cacbonic. Cho các thể tích đều đo ở cùng nhiệt độ, áp suất. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của etilen trong X là
A. 33,3. B. 30,0. C. 70,0. D. 66,7.
Câu 14 Trong các chất sau, chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom?
A. CH4. B. CH3 – CH = CH2.
C. CH3 – CH3. D. CH3 – CH2 – CH3.
Câu 15. Thể tích tối đa (lít) của dung dịch Br2 0,05 M phản ứng với 0,01 mol axetilen là
A. 0,5. B. 0,4. C. 0,3. D. 0,2.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,0đ) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt ba chất khí sau đây: C2H4, CH4, CO2. Viết
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓