Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi HKII (Ma trận sở QN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phước Công (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:44' 11-05-2019
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ TRÍ VIỄN
ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN 7 (Tham Khảo)
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
Đề này có 02 trang


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:
A. 3xy B. C. D. 
Câu 2: Bậc của đơn thức là:
A. 4 B. 3 C. 10 D. 6
Câu 3: Bậc của đa thức A = x2y + xy5 – x4 + y5 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 4: Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức:
A. x + y B. x – y C. xy D. 2x2 + y
Câu 5: Đơn thức nào sau đây là đơn thức thu gọn
A. 2x2y2x B. 2 C. - 3xyx3 D. (xy)(x2yz)
Câu 6: Biểu thức nào sau đây được gọi là một đa thức
A. B. C. D. 
Câu 7: Giá trị của biểu thức 2x2 - 5x + 1 tại x = là:
A. -1 B. 3 C. 4 D. 
Câu 8: Nghiệm của đa thức P(x) = 2x + 6 là:
A. 2 B. 6 C. -3 D. 3
Câu 9: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1000. Góc ở đáy của tam giác cân là:
A. 800 B. 600 C. 400 D. 200
Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai:
A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. Hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
C. Trong một tam giác, bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.
D. Trong một tam giác cân thì hai góc bằng nhau.
Câu 11: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài 3 cạnh sau:
A. 5cm; 7cm; 13cm B. 10cm; 20cm; 30cm
C. 9cm; 12cm; 15cm D. 6cm; 6cm; 10cm.
Câu 12: Cho tam giác ABC có AB > BC > CA. So sánh các góc trong tam giác ABC là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau, trường hợp nào không là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 9cm, 4cm, 6cm B. 4cm, 5cm, 1cm. C. 7cm, 7cm, 3cm. D. 6cm, 6cm, 6cm.
Câu 14: Cho tam giác ABC, từ A kẻ AH vuông góc với BC. Biết AB > AC, khi đó:
A. HB > HC B. HB = HC C. HB < HC D. HB HC
Câu 15: Cho G là trọng tâm của tam giác MNP với đường trung tuyến MQ. Khi đó:
A. B. C. D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Bài 1: (1.25 điểm) Một giáo viên theo dõi thời gian làm hoàn thành 1 bài tập (thời gian tính bằng phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
12
8

5
7
8
10
9
8
10
7
12
8

8
9
9
9
9
10
9
5
12
9

a) Dâu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số
b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt (M0) của dấu hiệu
Bài 2: (0,75đ) Cho hai đa thức:
P(x) = 6x3 + 5x2 – 7x – 11x4 – 3x3 + 9x4 – 9
Q(x) = – 3x4 – 5x2 + 5x + 6 – 3x3 + 5x4 +
 
Gửi ý kiến