Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA LỚP 12 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Hiếu
Ngày gửi: 22h:18' 16-04-2014
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 1863
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT MỸ HỘI ĐÔNG ĐỀ THI HỌC KỲ II KHỐI 12 (11/4/2014)
TỔ HÓA SINH CÔNG NGHỆ MÔN: HOÁ HỌC (2013-2014)
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 60 phút
SBD:
Phòng:
Họ và tên học sinh: ……………………………………lớp 12A…


Đề 2011
Giám thị 1
Giám thị 2

Giám khảo
Điểm và nhận xét


……………………………………......
………………………………………..
………………………………………..Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TLCâu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TL

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Câu 1. Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là [Al=27; N=14; O=16; H=1]
A. 2,24. B. 4,48. C. 3,36. D. 6,72.
Câu 2. Nhiệt phân hoàn toàn sắt (III) hiđroxit ở nhiệt độ cao thì thu được chất rắn là
A. Fe B. FeO C. Fe3O4 D. Fe2O3
Câu 3. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là
A. RO. B. RO2. C. R2O3. D. R2O.
Câu 4. Cho kim loại: Ba, Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 5. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng. B. kết tủa trắng xuất hiện.
C. bọt khí bay ra. D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 6. Cho dãy các chất: Cr2O3, Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 7. Kim loại Cu không thể bị hòa tan trong
A. muối Fe2+ B. HNO3 loãng
C. hỗn hợp HCl và NaNO3 D. muối Fe3+
Câu 8. Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là [Al=27]
A. 10,4 gam. B. 5,4 gam. C. 2,7 gam. D. 16,2 gam.
Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2?
A. K2CO3 B. NaCl C. NaNO3 D. HCl
Câu 10. Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kĩ thuật và đời sống là:
A. Fe B. Al C. Cu D. Mg
Câu 11. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật bị gỉ sắt chậm nhất là sắt tráng
A. đồng B. thiếc C. kẽm D. niken
Câu 12. Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là [Fe=56]
A. 1,12. B. 11,2. C. 0,56. D. 5,60.
Câu 13. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở catot xảy ra sự:
A. oxi hóa phân tử nước B. oxi hóa ion Na+
C. khử phân tử nước D. khử ion Na+
Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 28g Fe vào dd AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là [Fe=56; Ag=108; N=14; O
 
Gửi ý kiến