Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De thi HKII Tieng Anh 6 (07-08) with keys

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Quốc Phú
Ngày gửi: 15h:31' 18-06-2008
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 498
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra chất lượng học kỳ II
Năm học: 2007- 2008
Môn: tiếng anh 6
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)
I. Chọn đáp án đúng nhất (3 pts)
1. How …… books do you want ? - 2
A. often B. many C. much D. old
2. What about ……. soccer this weekend?
A. play B. to play C. playing D. to playing
3. …… sports does Lan play? She….. badminton.
A. What/play B. Which/plays C. Which/is playing D. Which/playing
4. My parents …… books now.
A. reading B. is reading C. are reading D. reads
5. Minh often …… soccer.
A. plays B. play C. playing D. to playing
6. We are going…… television.
A. to watch B. watch C. watching D. to watching
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2pts)
1. You can`t (park) here because this sign says "No parking".
2. Mary (have) an oval face.
3. Nam usually (study) in the afternoon?
4. My father and I (visit) Ha Long Bay this summer vacation.
III. Hoàn thành đoạn văn sau bằng các từ cho trước (2.5 pts)
Play - swimming - after - the -wear - goes - with - on - his- take

 Nam likes …(1)….On .(2)…weekend he often… (3)…. swimming. He usually goes swimming …(4)…his friends. Nam and… (5)…friends always…(6)…swimming clothes. They also… (7) … food to eat… (8) …swimming. Sometimes, they… (9)… games …(10) …the beach.
IV. Chọn câu hỏi ở cột A phù hợp với câu trả lời ở cột B (2.0 pts)
A
B

1. How do you feel?
2. What`s your favorite sport?
3. How much meat do you need?
4. Is Ha going to visit Ho Chi Minh City?
a. Two kilos.
b. I feel happy.
c. Yes, she is.
d. It is soccer.

V. Hoàn thành các câu sau dùng từ gợi ý cho sẵn (0.5pts)
1. Ba / always / walk / school.
2. What / weather / like / fall?
Hướng dẫm chấm thi học kì II năm học 2007-2008
Môn:anh văn 6
I. Chọn đáp án đúng nhất (3 pts- 0.5 điểm/ đáp án đúng)
1. B 2. C 3. B 4. C 5. A 6. A
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2pts- 0.5 điểm/ đáp án đúng)
1. park 2. has 3. Does …study? 4. are going to visit .
III. Hoàn thành đoạn văn sau bằng các từ cho trước (2.5 points- 0.5 điểm/ đáp án đúng)
1. swimming 2. the 3.goes 4. with 5. his
6. wear 7. take 8. after 9. play 10. on
IV. Chọn câu hỏi ở cột A phù hợp với câu trả lời ở cột B (2.0 points- 0.5 điểm/ đáp án đúng)
1. b 2.d 3.a 4.c
V. Hoàn thành các câu sau dùng từ gợi ý cho sẵn (0.5pts- 0.25 điểm/ đáp án đúng)
1. Ba always walks to school.
2. What is the weather like in the fall?

No_avatar

Sao đề cương nơi đây không giống như thầy cho ở trên lớp

Avatar
Bạn nhầm rồi đây là đề thi mà.Bạn cũng thích hoc tiếng anh như tớ à?????Nháy mắt
 
Gửi ý kiến