Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HKII tin 9 có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Thức (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:27' 25-04-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 661
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS MÔN: TIN 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
A. Phân phối chương trình
B. Nội dung
1. Phần mềm trình chiếu
2. Đa phương tiện
C. Ma trận đề
Nội dung
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Phần mềm trình chiếu
Khởi động được phần mềm PP, biết trang chiếu, đối tượng
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Thao tác một số thao tác đơn giản để tạo bài trình chiếu, tạo hiệu ứng, Định dạng trang chiếu,
Số câu: 3
Số điểm: 3
Định dạng đối tượng trên trang chiếu, chèn hình ảnh, sao chép và di chuyển trang chiếu
Số câu: 4
Số điểm: 5
Số câu: 7
Số điểm: 9,5

Đa phương tiện
Biết đa phương tiện là gì
Số câu: 1
Số điểm: 0,5


Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Tổng
Số câu: 4
Số điểm: 2
Số câu: 3
Số điểm: 3
Số câu:4
Số điểm: 5D. Đề
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
(Học sinh chọn bằng cách khoanh tròn ý đúng nhất)
Câu 1: Bài trình chiếu phải có:
a/ Ít nhất một trang chiếu b/ Ít nhất hai trang chiếu
c/ Nhiều trang chiếu d/ Ít nhất ba trang chiếu
Câu 2: Bài trình chiếu thường có:
a/ Hình ảnh b/ Âm thanh
c/ Văn bản d/ Đối tượng
Câu 3: Ta có thể khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint bằng cách:
a/ My Computer/ PowerPoint
b/ Start/ All Programs/ MicroSoft Office/ PowerPoint
c/ MicroSoft Office/ PowerPoint
d/ C:PowerPoint
Câu 4: Ta có thể chèn âm thanh như sau:
a/ Insert/ new slide
b/ Insert/ picture/ from file…
c/ Insert/ movies and sound/ movie from file…
d/ Insert/ movies and sound/ sound from file…
Câu 5: Ta có thể tạo nền cho trang chiếu bằng cách:
a/ Format/ Slide Design... b/ Insert/ Picture/ From File..
c/ Format/ Slide Layout... d/ Format/ Background.../ Fill effects...
Câu 6: Ta có thể định dạng hình ảnh ra phía sau văn bản trong trang chiếu bằng cách:
a/ Chọn hình ảnh/ Nháy chuột phải/ Chọn Order/ Bring to Front
b/ Chọn hình ảnh/ Nháy chuột phải/ Chọn Order/ Bring to Back
c/ Chọn hình ảnh/ Nháy chuột phải/ Chọn Order/ Bring Forward
d/ Chọn hình ảnh/ Nháy chuột phải/ Chọn Order/ Bring Backward
Câu 7: Ta có thể tạo hiệu ứng cho trang chiếu bằng cách:
a/ Slide Show/ Slide Transition.../ Chọn hiệu ứng
b/ Slide Show/ Slide Transition.../ No Transition
c/ Slide Show/ Custom Animation.../ Chọn hiệu ứng
d/ Slide Show/ Animation Schemes.../ Chọn hiệu ứng
Câu 8: Đa phương tiện được hiểu chung là:
a/ Thông tin văn bản và hình ảnh b/ Thông tin âm thanh và hình ảnh
c/ Thông tin tổng hợp d/ Thông tin kết hợp nhiều dạng
II. Tự luận
Câu 1 (2 điểm): Hãy nêu các định dạng văn bản của trang chiếu.
Câu 2 (2 điểm): Hãy nêu các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu.
Câu 3 (2 điểm): Trình bày cách sao chép và di chuyển trang chiếu.

Đáp án
I. Trắc nghiệm
Học sinh chọn mỗi câu đúng được 0,5 điểm
II. Tự luận
Câu 1: Học sinh nêu được các ý sau:
-Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. (0,5 điểm)
-Căn lề trái, căn lề phải, căn giữa, căn đều hai bên (0,5 điểm)
-Tạo các danh sách dạng liệt kê (0,5 điểm)
-Có thể định dạng bằng thao tác kéo thả chuột trên thanh nút lệnh (0,5 điểm)
Câu 2: Học sinh nêu được các bước sau:
Bước 1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh (0,5 điểm)
Bước 2: Chọn lệnh Insert/ Picture/ From File (0,5 điểm)
Bước 3: Chọn thư mục lưu hình ảnh (0,5 điểm)
Bước 4: Chọn hình ảnh và nháy nút Insert (0,5 điểm)
Câu 3: Học sinh nêu được các ý sau:
 
Gửi ý kiến