Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HÓA 10 LẦN 2 CHUẨN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tiến Hưng
Ngày gửi: 15h:32' 04-12-2019
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG:THPT NGUYÊN TRƯỜNG TỘ
TỔ : HÓA HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA1TIẾT LẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020
MÔN :HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(18 câu trắc nghiệm 3câu tự luận)


Họ và tên học sinh :..................................................... Lớp: ...................

Cho : C=12 , Si =28 , Na =23 ,K =39 , S=32 , O = 16 , H=1, N= 14.

I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng HTTH bằng
A. Số hiệu nguyên tử B. Số khối
C. Khối lượng nguyên tử D. Số nơtron
Câu 2. M ở chu kỳ 3, nhóm IVA. Cấu hình e ngoài cùng của M là:
A. 3s23p1. B. 3d104s1. C. 3s23p2 D. 3p64s1.
Câu 3. Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống dưới thì điều khẳng định nào sau đây đúng
A. Tính phi kim giảm dần. B. Bán kính nguyên tử giảm dần.
C. Độ âm điện tăng dần. D. Tính kim loại giảm dần.
Câu 4. Cho các nguyên tố9F, 14Si,16S,17 Cl. Chiều giảm dần tính phi kim của chúng là
A. F > Cl > Si > S B. Si > S > F > Cl C. Si > S > Cl > F. D. F > Cl > S > Si
Câu 5. Đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử?
A. Số e lớp ngoài cùng B. Tỷ khối
C. Số lớp electron D. Điện tích hạtnhân
Câu 6. Cho 4 axit: H2SiO3, HClO4, H2SO4, H3PO4. Hãy chọn axit mạnh nhất:
A. H3PO4 B. HClO4. C. H2SiO3. D. H2SO4.
Câu 7. Cho các nguyên tố 11Na, 12Mg, 13 Al, 14Si. Dãy sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ tăng dần:
A. Si(OH)4,Al(OH)3,Mg(OH)2,NaOH. B. NaOH,Mg(OH)2,Al(OH)3,Si(OH)4.
C. Si(OH)4,Al(OH)3,NaOH,Mg(OH)2. D. Mg(OH)2,NaOH,Si(OH)4,Al(OH)3.
Câu 8. Chu kì là dãy nguyên tố có cùng:
A. số lớp electron. B. số proton.
C. số electron hóa trị. D. số điện tích hạt nhân.
Câu 9. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tửbằng 15. Hydroxitcao nhất của nó có tính
A. Lưỡng tính. B. Axit C. Bazơ D. Muối
Câu 10. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố R là 3s23p5. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro là:
A. RH2, RO B. RH4, RO2 C. RH5, R2O3 D. RH3, R2O5
Câu 11. Trong một chu kì,đi từ trái sang phải thì hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi
A. tăng lần lượt từ 1 đến 7. B. giảm lần lượt từ 4 xuống 1.
C. tăng lần lượt từ 1 đến 4. D. tăng lần lượt từ 1 đến 8.
Câu 12. Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai?
A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.
B. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.
C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
Câu 13. Một nguyên tố R tạo hợp chất khí với hidrô có công thức RH3.Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tốoxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.
A. Nitơ B. Cacbon C. Photpho D. Lưu huỳnh
Câu 14. Nguyên tố X có công thức ôxit cao nhất với ôxi là X2O5. Vậy công thức của X với Hidro là:
A. XH4. B. XH3. C. XH5. D. XH.
Câu 15. Vị trí của nguyên tử có cấu hình electron 1s² 2s²2p6 3s²3p5 trong bảng tuần hoàn là
A
 
Gửi ý kiến