Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HÓA 9 HỌC KỲ 2 NĂM 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Đồng
Ngày gửi: 03h:27' 21-04-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 2646
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên:………………….
Lớp: 9…
BÀI THI HỌC KÌ II-MÔN HÓA HỌC-KHỐI 9
Năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày....tháng 2017


 Điểm Lời phê của thầy/cô giáoĐề 1:I. Trắc nghiệm (2,5đ).
Câu 1(1,5đ): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
a, Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brôm là:
A. CH4, C6H6 B. C2H4, C2H2 C. CH4, C2H2 D. C6H6, C2H2.
b, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na0H là:
A. CH3C00H; C6H1206 C. CH3C00H; CH3C00C2H5
B. CH3C00H; C2H50H D. CH3C00C2H5; C2H50H.
c, Công thức của rượu etylic là:
A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H7O D. CH3C00C2H5
d, Độ rượu là:
A. số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước.
B. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước.
C. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước.
D. số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước.
e, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na là:
A. CH3C00H; C6H1206 C. CH3C00H; CH3C00C2H5
B. CH3C00H; C2H50H D. CH3C00C2H5; C2H50H.
g, Axit axetic có tính axit vì:
A. Phân tử có chứa nhóm –OH B. Phân tử có chứa nhóm–OH và nhóm–COOH
C. Phân tử có chứa nhóm –COOH D. Phân tử có chứa C, H, O
Câu 2(1đ): Nối một chất ở cột trái ứng với tính chất ở cột phải theo bảng sau :
Hợp chất
Tính chất

1.Benzen

2. Axit axetic

3. Rượu etylic

4. Glucozơ
A. Tác dụng với Na giải phóng khí H2, dễ cháy trong không khí sinh ra CO2 và H2O.
B. Tác dụng với kiềm tạo glixerol và muối axit hữu cơ
C. Tác dụng với Na giải phóng Hidrô, tác dụng với bazơ, oxit bazơ sinh ra muối và nước, tác dụng với muối cacbonat sinh ra khí CO2
D. Tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
E. Không tác dụng với kim loại Na, khi cháy sinh ra CO2, H2O và có nhiều muội than.

1-….. 2-…… 3-…… 4-…..
II. Tự luận (7,5 đ).
Câu 1( 3 đ): Hoàn thành các phương trình sau(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a/ CH4 + Cl2 ( ............ .......+ ...................
b/ C2H4 + Br2 ( ...................
c/ CH3COOH + ....................... ( (CH3COO)2Mg + .........
d/ CH3COONa + ..................... ( CH3COOH + ..................
e/ C2H5OH + .............................( CH3COOH + .................
g/ C6H12O6 + Ag2O ( ................. + ......................
Câu 2(1,5đ):Nêu 2 cách khác nhau để phân biệt rượu etylic và axit axetic bằng phương pháp hóa học, viết PTHH minh họa nếu có.
Câu 3(3đ): Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
Cho C = 12 O = 16 H = 1
Họ và tên:………………….
Lớp: 9…
BÀI THI HỌC KÌ II-MÔN HÓA HỌC-KHỐI 9
Năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày....tháng 2013


 Điểm Lời phê của thầy/cô giáoĐề 2
I. Trắc nghiệm (2,5 đ).
Câu 1(1,5đ): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
a, Dãy các chất đều tác dụng với Na là:
A. CH4, C2H5OH B. C2H5OH, CH3COOH .
C. CH4,CH3COOH D. C2H5OH, C2H2.
b, Dãy các chất đều tham gia phản ứng cộng brôm là:
A. CH4, C6H6 B. CH4, C2H2 C. C6H6, C2H2 D. C2H4, C2H2
c, Công thức của rượu axit axetic là:
A. CH3COOH
 
Gửi ý kiến