Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi hoá học 8 Thanh Chương năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Sang
Ngày gửi: 22h:15' 03-03-2018
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 1 người (Lê Minh Sang, Nguyễn Thị Hằng)
PHÒNG GD & ĐT ………………… ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2011-2012
TRƯỜNG THCS …………………… Môn: HÓA HỌC LỚP : 8
Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :………………………………………
Số báo danh:……………….
Lớp :……………….. Phòng thi:…………..
Chữ ký giám thị:
Mã phách:


………………………………………………………………………………………………

Điểm bằng số:
Điểm bằng chữ:
Chữ ký giám thị 1:
Chữ ký giám thị 2:
Mã phách:


Bài 1: (2,5 điểm)
Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau ( ghi điều kiện phản ứng nếu có )
a. KClO3 ( O2 ( P2O5 ( H3PO4
b. CaCO3 ( CaO ( Ca(OH)2
Bài 2: (3,5 điểm)
Nung nóng để phân hủy hoàn toàn 632g Kali pemanganat KMnO4 .
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Tính khối lượng mangandioxit tạo thành sau phản ứng ?
c. Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng (ở đktc) ?
( O = 16 ; K = 39 ; Mn = 55 )
Bài 3: (4 điểm)
Đốt 9,2g Na trong bình chứa 4480 ml Oxi ( điều kiện tiêu chuẩn).
Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam ?
( O =16 ; Na = 23 )
Bài 4: (3 điểm)
Trong hợp chất Oxi của lưu huỳnh có chứa 2 gam lưu huỳnh và 3 gam Oxi .
Tìm công thức hóa học đơn giản nhất của hợp chất.
( O = 16 ; S = 32 )
Bài 5: (2 điểm )
Em giải thích vì sao sau khi nung nóng một cục đá vôi thì khối lượng nhẹ đi,còn khi nung nóng một qua đồng thì khối lượng lại nặng thêm?
Bài 6: ( 1,5 điểm )
Đốt cháy hoàn toàn 120 gam than đá ( có lẫn tạp chất không cháy ). Sau phản ứng thu được 264 gam khí CO2 . Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng tạp chất có trong than đá ?
( C = 12 ; O = 16 )
Bài 7: ( 3 điểm )
Hòa tan hoàn toàn 16,25 gam kim loại M ( chưa rõ hóa trị) vào dung dịch oxit HCl.Khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít H2 (đktc ).
a. Xác định kim loại M trong số các kim loại sau : Na =23 ; Cu = 64 ; Zn = 65
b. Tính thể tích dung dịch HCl 0,2M cần dùng để hòa tan hết lượng kim loại này.ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM THI HSG NĂM HỌC 2011 -2012
Bài 1 : (2,5 điểm)
a. 2KClO3 (2KCl + 3O2 ↑ (0,5 đ)
5O2 + 4P →2P2O5 (0,5đ)
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (0,5 đ)
b. CaCO3 → CaO + O2 ↑ (0,5đ)
CaO + H2O → Ca(OH)2 (0,5đ)
Bài 2: ( 3,5 điểm)
a.2KMnO4 →t° K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑ (0,5 đ )
b. n (KMnO4) = m (KMnO4) : M (KMnO4) = 632: 158 = 4 (mol) (0,5 đ)
Theo PTHH : cứ 2 mol KMnO4 phân huỷ tạo 1 mol MnO2.Vậy 4 mol KMnO4 phân huỷ tạo x mol MnO2.
x = 4.1 : 2 = 2 (mol) (0,5 đ)
→ Khối lượng MnO2 tạo thành sau phản ứng là :
m (MnO2) = n (MnO2) . M (MnO2) = 2 . 87 = 174 (gam) (0,5 đ)
c. Theo PTHH cứ 2 mol KMnO4 phân huỷ tạo thành 1 mol O2.Vậy 4 mol KClO3 phân huỷ tạo thành y mol O2.
→ y = 4 . 1 : 2 = 2 (mol) (0,5đ)
Ở đktc 1 mol chất khí có V =22,4 lít nên thể tích khí oxi thu được là: (0,5đ)
V (O2) = n(O2) . 22,4 = 2 . 22,4 = 44,8 (lít) (0,5đ)
Bài 3: ( 4 điểm)
4480 ml = 4,48 lít (0,25 đ)
Ở đktc,1 mol chất khí có thể tích bằng 22,4 (lít) (0,25 đ)
→ n(O2) = V : 22,4 =4,48 : 22,4 = 0,2 (mol) (0,5 đ)
nNa =
No_avatar

vớ vẩn.

 
Gửi ý kiến