Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi Hóa khối A_ đề 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:55' 14-05-2014
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
ĐỀ THAM KHẢO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn: Hóa học-Giáo dục THPT
Thời gian làm bài: 60 phút;


Mã đề thi 008

Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ....................
Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl=35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho các chất: dung dịch saccarozơ, ancol etylic , glixerol, natri axetat, mantozơ , số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 2: Cho dãy các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột , xenlulozơ, metyl fomat ,. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 5,4 hóa học Al và 3,9 gam K vào nước . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn còn lại là :
A. 2,7 gam . B. 10,8 gam . C. 1,35 gam . D. 5,4 gam ,
Câu 4: Trong các polime sau : cao su buna , nilon-6,6 , tơ nitron , nhựa phenolfomanđehit , nhựa PVC .Số polime trung hợp là
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 5: Câu nào sau đây không đúng ?
A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi .
B. Hầu hết các polime tan trong nước và các dung môi hữu cơ .
C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn và do nhiều mắt xích liên kết với nhau .
D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime tổng hợp , còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên .
Câu 6: Trong dãy chất : phenol , glixerol , tristearin , anilin , natri phenolat , alanin , glucozơ , số chất trong dãy tác dụng được với NaOH là
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 7: Glucozơ tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây ?
A. H2/Ni, t0 ; dung dịch AgNO3/NH3 ; H2O/H+, t0 .
B. dung dịch AgNO3/NH3 ; Cu(OH)2 ; H2/Ni, t0, CH3COOH/H2SO4 đặc, t0 .
C. H2/Ni, t0 ; dung dịch AgNO3/NH3 ;NaOH , Cu(OH)2 .
D. H2/Ni, t0 ; dung dịch AgNO3/NH3 ; Na2CO3 , Cu(OH)2 .
Câu 8: Dãy ion kim loại bị kim loại Ni khử
A. Fe3+ , Sn2+ B. Zn2+ , Cu2+ . C. K+ , Na+ . D. Fe2+ , Zn2+
Câu 9: Thành phần chính của quặng xiđerit là
A. FeS2. B. Fe3O4 . C. Fe2O3 . D. FeCO3 .
Câu 10: Dãy kim loại đều khử được nước ở nhiệt độ thường
A. Na , Be , Ca B. Ba , Sr , K C. Li , Ag , Ca D. Fe , Ba , Ca
Câu 11: Dãy các chất xếp theo thứ tự giảm dần của lực bazơ ?
A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2, NaOH. B. NaOH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
C. C6H5NH2 , NH3, CH3NH2 , NaOH. D. NaOH, C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
Câu 12: Hòa tan phèn chua vào nước thu được dung dịch có môi trường
A. Axit yếu . B. Kiềm mạnh. C. Trung tính . D. Kiềm yếu.
Câu 13: Đun 12,00 gam axit axetic với 1 lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xút tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 8,80 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu?
A. 75% B. 50% C. 70% D. 62,5%
Câu 14: Chất KHÔNG tham gia phản ứng thủy phân là
A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ . D. Saccarozơ .
Câu 15: Cho dãy các chất : FeO , Fe3O4 , Al2O3 , HCl , Fe2O3 , số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng
A. 2.
 
Gửi ý kiến