Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hoc ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Uy Hùng
Ngày gửi: 14h:50' 19-12-2017
Dung lượng: 19.5 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn kiểm tra: CÔNG NGHỆ
Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)

Ma trận đề

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Cộng
Định hướng phát triển năng lực học sinh

Chủ đề 1:
VẼ KĨ THUẬT

- Hiểu được trình tự đọc và nội dung cần đọc của bản vẽ nhà.
- Vận dung trình tự đọc và nội dung cần đọc của bản vẽ nhà với bản vẽ chi tiết để so ánh sự giống và khác nhau.


- Giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy sáng tạo/
- Năng lực vận dụng kiến thức

Số câu:

0.5
0.5

1


Số điểm:

2
1

3


Tỉ lệ %:

20%
10%

30%


Chủ đề 2:
CƠ KHÍ
Nêu được các tính chất cơ bản của Vật liệu cơ khí
- Năng lực tự học.
- Giải quyết vấn đề


Số câu
11


Số điểm
22


Tỉ lệ %:
20%20%


Chủ đề 3:
KĨ THUẬT ĐIỆN
Nêu được vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất
- Nêu ví dụ được một số dụng cụ điện, thiết bị điện tring gia đình
- Vận dụng kiến thức về điện năng đê giải thích các sản phẩm kĩ thuật điện.
- Xác định loại vật liệu, đặc tính và tên các phần tử của các dụng cụ, thiết bi điện trong gia đình

- Năng lực tự học.
- Giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy sáng tạo/
- Năng lực vận dụng kiến thức

Số câu
0.5
0.5
0.5
0.5
2


Số điểm
1
1
2
1
5


Tỉ lệ %
10%
10%
20%
10%
50%


Tổng số câu
1.5
1
1
1
4


Tổng điểm
3
3
3
1
10


T ỉ lệ%
30%
30%
30%
10%
100%PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn kiểm tra: CÔNG NGHỆ
Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: Em hãy kể tên bốn dụng cụ, thiết bị điện trong gia đình ? Và hãy xác định loại vật liệu, đặc tính và tên các phần tử của các dụng cụ, thiết bị đó? ( 2 điểm)
Câu 2: Nêu vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống? Lấy 2 ví dụ sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện mà gia đình em đang sử dụng và mô tả sự tiện ích của chúng đối với cuộc sống? (3 điểm)
Câu 3: Nêu các tính chất cơ bản của Vật liệu cơ khí?.( 2 điểm)
Câu 4: Nêu trình tự đọc và nội dung cần đọc của bản vẽ nhà? So sánh sự giống và khác nhau của trình tự đọc Bản Vẽ Nhà với Bản Vẽ Chi Tiết?.( 3 điểm)

--------------------HẾT--------------------
 PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn kiểm tra: CÔNG NGHỆ
Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

Câu 1:
- Dụng cụ, thiết bị điện: Công tắc, Cầu Chì, Ổ Cắm, Phích Cắm
- Vỏ của công tắc, cầu chì, ổ cắm, phích cắm đều được làm bằng vật liệu cách điện. dùng để bảo vệ người sử dụng
- Bộ phận dẫn điện của công tắc, cầu chì, ổ cắm, phích cắm đều được làm bằng vật liệu dẫn điện. dùng để điều khiển và truyền tải điện năng đến các đồ dùng điện.

1

0.5
 
Gửi ý kiến