Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Tấn Thành
Ngày gửi: 17h:04' 22-03-2018
Dung lượng: 234.2 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Tiết 14 )
HÌNH HỌC 6 ĐỀ SỐ 1
A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: M là điểm nằm giữa E,F. Biết ME=3cm, MF=7cm. Độ dài EF là
A.10 cm B. 4cm C. 3cm D. 7cm
Câu 2: Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A.MA + MB> AB C. AB + AB =MB
B.MA + MB =AB D. MB + AB =MA
Câu 3: Cho điểm B nằm giữa 2điểm A và C. Tia đối của tia BA là tia
A.Tia AB B. Tia CA C. Tia AC D. Tia BC
Câu 4: Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A.OM=ON B.OM+ON=MN
C.OM=ON=MN: 2D. OM=2.ON
Câu 5: Cho 3 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu
giao điểm:
A.1 giao điểm B. 2 giao điểm C.3 giao điểm D. 4 giao điểm
Câu 6: Cho 5 điểm A,B,C,D,E nằm trên một đường thẳng. Trên hình vẽ có
A.5 đoạn thẳng B.10 đoạn thẳng
C.25 đoạn thẳng D.20 đoạn thẳng

B.TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm)
Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a lấy 3 điểm M,N,P theo thứ tự.
Lấy một điểm I nằm ngoài đường thẳng a.
a)Vẽ các tia IM , IN , IP
b)Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng. Hãy nêu tên các đoạn thẳng đó.
Bài 2(5 điểm)
Trên tia Ax, vẽ hai điểm A, B sao cho AB= 3cm, AC= 6cm
Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không? Vì sao?
So sánh AB và BC
Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao ?
Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Trên tia Ax’ lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng DB. Tính độ dài đoạn thẳng DB.


KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Tiết 14 )
HÌNH HỌC 6 ĐỀ SỐ 3
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. M cách đều hai điểm AB B. M nằm giữa hai điểm A và B
C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :
A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML
C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác
Câu 3:Cho MN = 8cm. Điểm M: trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =
A. 8 cm B. 4 cm C. 4,5 cm D. 5 cm
Câu 4 : Cho AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì KB =
A. 10 cm B. 6 cm C. 4cm D. 2cm
Câu 5: Nếu DG + HG = DH thì :
A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H
C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác
Câu 6 : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:
A. 1 B. 2 C. 0 D. vô số
II/ TỰ LUẬN :(7 điểm)
Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.
Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
So sánh MA và MB.
M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
Lấy NAx sao cho AN = 12 cm. So sánh BM và BN
---------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Tiết 14 )
HÌNH HỌC 6 ĐỀ SỐ 4
I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm). Chọn câu trả lời đúng( Từ câu 2 đến câu 5)
Câu 1: Cho hình vẽ . Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống
M a N a
Câu 2: Cho 5 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, số đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm là:
A. 5
B. 10
C. 20
D. 4

Câu 3: Cho hình vẽ. Khi đó

B. Hai tia MN, NM đối
 
Gửi ý kiến