Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Ngày gửi: 13h:12' 25-08-2018
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 689
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
THỜI GIAN: 60 PHÚT
Họ và tên TS:………………………………….
Lớp:……………………………………………
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trả lời

Câu 1: Phương trình điện li nào đúng?
A. NaCl ( Na2+ + Cl- B. Ca(OH)2 ( Ca2+ + 2 OH-
C. C2H5OH ( C2H5+ + OH- D. Cả A, B, C
Câu 2: Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch đó có chứa:
A. 0,4 mol Al3+ B. 1,8mol Al2(SO4)3 C. 0,2 mol Al2(SO4)3 D. Cả A và C đều đúng
Câu 3: Hidroxit nào sau đây không phải là hidroxit lưỡng tính?
A. Ba(OH)2 B. Al(OH)3 C. Pb(OH)2 D. Zn(OH)2
Câu 4: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1. Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố C
2. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
3. Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
4. Phản ứng hoá học xảy ra chậm.
5. Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Các phát biểu đúng là:
A. 1, 2, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 4, 5.
Câu 5: Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?
A. HClO4 B. CsOH C. H2O D. Na2CO3
Câu 6. pH của 4g NaOH trong 10 lít dung dich là.
A.11 B.12 C.13 D.14
Câu 7:Hòa tan hoàn toàn 1,20gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 ở (đkc). Giả sử phản ứng dư tạo ra khí N2. X là kim loại:
A. Zn B. Cu C. Al D. Mg
Câu 8: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?
A. NH3, N2O5, N2, NO2. B. NH3, NO, HNO3, N2O5
C. N2, NO, N2O, N2O5 D. NO2, N2, NO, N2O3
Câu 9: Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân 16g NH4NO2 là:
A. 11,2 lít B. 5,6 lít C. 3,5 lít D. 2,8 lít
Câu 10:Cần bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hidro (đktc) để điều chế 34 g NH3? Biết hiệu suất phản ứng là 25%.
A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2. B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2.
C. 268,8 lít N2 và 89,6 lít H2. D. 89,6 lít N2 và 268,8 lít H2.
Câu 11: Những khim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội ?
A. Fe, Al. B. Cu, Ag, Pb. C. Zn, Pb, Mn. D. Fe, Cu
Câu 12: Hiện tượng gì xảy ra khi cho mảng đồng kim loại tác dụng với HNO3 đặc
A Dung dịch màu xanh, có khí không màu bay ra.
B Dung dịch không màu, có khí màu nâu đỏ bay ra.
C Không có hiện tượng
D Dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu đỏ bay ra.
Câu 13:Có 3 lọ axit mất nhãn: HNO3, HCl, H3PO4. Có thể chọn một thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 axit trên.
A. Cu B. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch Na2CO3 D. Mg
Câu 14: Nhiệt phân Cu(NO3)2 thu được các chất nào sau đây.
A. Cu,
 
Gửi ý kiến