Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Hòa
Ngày gửi: 23h:49' 09-09-2018
Dung lượng: 219.5 KB
Số lượt tải: 788
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN : TOÁN LỚP 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018


Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100. Tìm thành phần(số hạng, số bị trừ)
Số câu
2

1
1

1
1

4
1


Số điểm
2,0

1,0
1,0

1,0
1,0

4,0
1,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem đồng hồ.
Số câu
11
1


Số điểm
1,01,0
1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.
Số câu


1

1Số điểm


1,0

1,0


Toán có lời văn
Số câu1
Số điểm1,0Tổng
Số câu
3

2
2
1
1
1

6
4


Số điểm
3,0

2,0
2,0
1,0
1,0
1,0

6,0
4,0MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN LỚP 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

STT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng

1
Số học
Số câu
02
02
02
01
7Câu số
1,2
7,8
3,9
6


2
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
01
01


1Câu số
04

3
Yếu tố hình học
Số câu

01


1Câu số

5
4
Toán có lời văn
Số câu

01


1Câu số

10
Tổng số câu
3
4
2
1
10

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN MINH
TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC PHÚ LŨNG
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN NĂM HỌC 2017 – 2018

* Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 10            B. 90           C. 99          D. 100

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 8+ 7
A. <            B. >           C. =            D. +

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? ( m1)
1 giờ chiều hay …..giờ
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5 : Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Kết quả của phép tính : 36 + 14 – 28 là:
A. 50 B. 8 C. 22

Câu 7: Tính
9 + 6 = .......... 9 + 5 + 1 = ...........

Câu 8: Đặt tính rồi tính: ( M 2)
a) 26 + 29 b) 41 - 27
 
Gửi ý kiến