Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đinh công pháp
Ngày gửi: 12h:18' 08-11-2018
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 503
Số lượt thích: 1 người (đinh công pháp)
Đềthigiữahọckì 1 lớp 3 mônToán
ĐỀ 1:
A. TRẮC NGHIỆM: Emhãykhoanhtrònvàochữcáiđặttrướccâutrảlờiđúng.
1. Cho cácsố: 928; 982; 899; 988. Sốlớnnhấtlà:
A. 928              B. 982             C. 899              D. 988
2. ............- 300 = 40. Sốthíchhợpđểđiềnvào ô trốnglà:
A. 260             B. 340              C. 430             D. 240
3. của 24kg là:
A. 12kg             B. 8kg           C. 6kg             D. 4kg
4. Kếtquảcủaphépnhân 28 x 5 là:
A. 410             B. 400             C. 140             D. 310
5. Kếtquảcủaphép chia 36 : 4 là:
A. 4               B. 6             C. 8             D. 9
6. Cho dãysố: 9; 12; 15; …; …; …;Cácsốthíchhợpđểđiềnvàochổchấmlà:
A. 18; 21; 24              B. 16; 17; 18             C. 17; 19; 21               D. 18; 20; 21
7. Độdàicủađườnggấpkhúc ABCD là
/
A. 68cm            B. 86cm              C. 46cm              D.76cm
8. Hìnhbêncó:
/
A. 9 hìnhchữnhật, 4 hình tam giác B. 8 hìnhchữnhật, 4 hình tam giác C. 9 hìnhchữnhật, 6 hình tam giác D. 8 hìnhchữnhật, 5hình tam giác
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặttínhrồitính
a) 248 + 136                 b) 375 - 128                 c) 48 x 6               d) 49 : 7
Bài 2: Tính:
a) 84 x 7 – 99                b) 23 x 9 + 15
Bài 3: Tìm x:
a) xx 6 = 42                         b) 24 : x = 4
Bài 4: Đoạndâythứnhấtdài 18dm, đoạndâythứhaidàigấp 6 lầnđoạndâythứnhất. Hỏiđoạndâythứhaidàibaonhiêuđề-xi-mét ?
ĐỀ 2:
I. Trắcnghiệm: Khoanhtrònvàochữcáiđặttrướccâutrảlờiđúng.
Câu 1: Sốcóbachữsốlớnnhấtlà:
a. 100               b. 989               c. 900               d. 999
Câu 2: 418 + 201 = ….. Sốcầnđiềnvàochỗchấmlà :
a. 621                 b. 619               c. 719               d. 629
Câu 3: 627 – 143 = ….. Sốcầnđiềnvàochỗchấmlà :
a. 474                  b. 374               c. 574               d. 484
Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấucầnđiềnvào ô trốnglà :
a. <                  b. >                 c. =
Câu 5: 1/5 của 35m là …….Sốcầnđiềnvàochỗchấmlà
a. 6m                b. 7m               c. 8m              d. 9m
Câu 6: 42 giờgiảmđi 6 lầnthìcòn……...Sốcầnđiềnvàochỗchấmlà :
a. 7 giờ                 b. 8 giờ               c. 9 giờ               d. 10 giờ
Câu 7: 3m4cm = ………cm. Sốcầnđiềnvàochỗchấmlà :
a. 34               b.304                 c. 340               d. 7
Câu 8: Mỗituầnlễcó 7 ngày. Hỏi 4 tuầnlễcóbaonhiêungày ?
a. 11 ngày                b. 21 ngày               c. 24 ngày             d.28 ngày
II. Thựchành:
Câu 1: Đặttínhrồitính:
452 + 361                541 - 127                 54 x 6                24 : 6
Câu 2: Tính:
5 x 7 + 27                   80 : 2 – 13
Câu 3: Tìm X
X x 4 = 32                    X : 6 = 12
Câu 4: Mộtcửahàngcó 40 métvảixanhvàđãbánđượcsốvảiđó. Hỏicửahàngđóđãbánđượcbaonhiêumétvảixanh?
ĐỀ 3:
I. Trắcnghiệm
Câu 1: 7 gấplên 6 lầnthìbằng :
A.1                B.13               C.42              D.48
Câu 2: 8m2cm = ……cm .Sốthíchhợpđểđiềnvàochỗchấmlà :
A.82                 B.802                C.820                D.8200
Câu 3: Kếtquảcủadãytính 15 x 4 + 5 là :
A.95               B.24              C.65               D.55
Câu 4: Mộttuầnlễcó 7 ngày, 5 tuầnlễcósốngàylà :
A.12             B.25             C.30             D.35
Câu 5: 1/6 của 48 m là:
A.8m               B.42m                C.54m               D.65
Câu 6: Sốbảytrămlinhbảyviếtlà :
A.770               B.707                C.777               D.700
II. Thực  hành
Câu 1: Đặttínhrồitính
635 + 218               426 - 119             56 x 4               45 x 6 Câu 2: Tính:
5 x 5 + 18                  5 x 7 – 23                7 x 7 x 2 
Câu 3: Tìm x
84 : X = 2                  X : 4 = 36
 
Gửi ý kiến